Politiker och byråkrater säger nåt helt annat än yrkesfiskare

Småskaliga yrkesfiskare säger att säl och fientliga myndigheter med krångliga regelverk är de stora problemen. Det är svårt att börja med nytt fiske och svårt att byta fiske, svårt för nya osv. Politiker, byråkrater och lobbyister från särintressen som sportfiske och miljöorganisationer säger nåt helt annat annat. Det är uppenbart att byråkrater, politiker och lobbyister inte har en aning vad som är problemen i fisket.

Några av problemen är som fiskarna tar upp är rent tekniskt och byråkratiskt lätta att åtgärda, men de innebär problem av politisk natur när det gäller genomförandet. Några förslag:

 • Öka licensjakten på säl. Tillåt försäljning av sälprodukter. Åberopa urfolksundantaget.
 • Ta bort tonnage och kilowattreglerna.
 • Ta bort alla särskilda redskapskrav.
 • Ta bort reglerna om föranmälda tider för landningar etc.
 • Inför ungdomslicens eller nystartslicens. Tillåt fritt fiske för dessa licenshavare på allt som inte är kvoterat av EU samt en liten kvot av kvoterade arter som sill, lax, torsk, rödspätta, piggvar. Vilken art beror på var det är.
 • Dra in licenserna för de som inte fiskar och de som är äldre än 67 år. De äldre kan fiska ändå om de vill. På båtar där andra har licensen. Låt dem överlåta dem till yngre personer om det är möjligt. Detta frigör utrymme för nya licenser.
 • Tillåt försäljning från fiske som sker med enskild rätt. Det är tillåtet i insjöfiske men inte i havsfiske. Detta är möjligt att genomföra också genom att ge alla som har enskild fiskerätt i havet en fiskelicens. Den som fiskar ombord behöver ju inte heller vara innehavare av licensen,
 • Inför TFC i det demersala fisket (dock inte inom kustkvoter och ungdoms/nystartskvoter). Detta frigör utrymme för nya licenser liksom tonnage och kilowatt om inte reglerna för detta tas bort.
 • Mindre sillkvot
 • Högre skarpsillskvot
 • Fritt spiggfiske för alla

En del av detta (redskapskraven, tonnage och kilowattkraven, anmälningskraven) är bara möjligt att genomföra om 100% kontroll införs, dvs kameraövervakning av fångsten. Sammantaget innebär detta också att många som har två båtar inte längre behöver ha det.

Många saker kräver EU-beslut så det är hög tid att börja jobba på förändringarna redan nu.

Åtgärderna innebär också att fiskeribyråkratin förmodligen kans minskas avsevärt. Vilket är bra ur samhällsekonomisk synpunkt.

Kommunalpolitikerna, byråkraterna och lobbyisterna på Östersjöfiske 2020 nämnde i stort sett inte ett enda av de problem yrkesfisket verkligen upplever att de har. De upprepade bara samma dumhet igen och igen. Stoppa det storskaliga fisket. Något som inte löser ett enda av de problem som kustfisket har utan istället skapar ytterligare en massa problem.

Havs- och vattenmyndigheten visade upp sin fientlighet mot fisket öppet. De har inte för avsikt att bevilja några fiskelicenser. I princip inga alls. Den inställningen är ju helt oacceptabel och illustrerar på ett bra sätt det som yrkesfiskarna sa under paneldebatten om fientliga myndigheter.

Den existerande situationen har många negativa konsekvenser. Unga personer som inte får licens kan istället fiska ändå och sälja fisken svart. Myndighetens negativa inställning minskar förtroendet myndigheten vilket leder till att respekten för regelverket också minskar. Olagligt och orapporterat fiske risker då att öka.

 

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!