Mångmiljonsatsning på svensk sjömat

Nu inleds den största satsningen hittills på svenskt sjömat med en finansiering på 48 miljoner från det statliga forskningsrådet Formas. Visionen är att branschen ska växa sig tio gånger större än idag och att andelen svenskproducerad sjömat ska dubblas.

Mat från hav och sjö har framtiden för sig. Sjömat är näringsriktig och har en enorm potential att växa. Den nya satsningen Blå mat – Centrum för framtidens sjömat ska göra Sverige till en ledande producent av hållbar sjömat.

Projektetet innefattar bättre båd utnyttjande av det som fiskas, fiskodling och odling av alger med mera:

– Det är något som kommer väldigt mycket nu. Jag jobbar ju själv med odling av alger, som är en väldigt viktig del i det här projektet. Vi kommer att jobba mycket med att odla alger och musslor, säger Fredrik Gröndahl.

Dessutom kommer man att satsa på mer hållbar fiskodling. Men till skillnad från exempelvis hur det är i Norge kommer fisken att odlas på land.

– Att odla fisk i kassar i havet som man gör i Norge, det kan vi inte göra i Sverige. Det blir för mycket utsläpp. Så de satsningar vi gör kommer att vara landbaserade. Och där kommer det in mycket teknik också, i form av ledningssystem och digitaliseringssystem för att mäta vattenkvalitet och andra saker, säger Fredrik Gröndahl.

Den här satsningen handlar också om att Sverige ska bli mer självförsörjande när det gäller mat från sjö och hav – och därmed mindre sårbara. Projektet Blue Food är också ett bra exempel på samverkan inom den marina sektorn i Sverige och visar på hur en hel bransch som länge varit lite i skymundan i livsmedelssverige nu mobiliserar.

– Världens befolkning förväntas öka till nästa tio miljarder på trettio år. Alla dessa människor behöver mat – och inte vilken mat som helst, utan bra och näringsriktig mat. Ett skifte mot mer blå mat minskar konkurrensen om såväl odlingsbar mark som färskvatten, säger Kristina Snuttan Sundell, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap på Göteborgs universitet, ordförandeorganisation i den nya centrumbildningen, i ett pressmeddelande.

[…]

– Idag importerar vi 72 procent av all sjömat som äts i Sverige. När det gäller odlad fisk är den siffran 90 procent. Detta är inte hållbart. Vi måste ta vårt ansvar och öka Sveriges egen försörjningskapacitet. Det kommer också leda till ökad lokal produktion och fler jobb i kust- och landsbygdssamhällen.

Expansionen ska bli möjlig bland annat genom forskning för att skapa bättre förutsättningar för odling av fisk, skaldjur, alger och andra ätbara arter, och genom att bättre ta vara på underutnyttjade arter och den vildfångade fisk som tas upp.

Problemet med alltihop är att det är mycket snack och när det väl kommer till kritan så avslår myndigheterna satsningarna på kommersiell odling. Så har det gått när det gäller Smögen Aquaculture AB som inte fick lov att starta kommersiell odling trots att staten satsat stora forskningspengar för att utveckla deras teknik. Det projektet hade var förankrat i det svenska fisket. Ett projekt som fick tillstånd var dock ett som va förankrat bland i det svenska storkapitalet. Ett annat projekt är som norska pratmakare står bakom verkar mest vara ett luftslott. Som sagt, mycket prat och statliga pengar till ingen nytta eftersom kommersiell odling i de flesta fall avslås eller motarbetas genom idiotiska regelverk. Lite av samma problem som i fisket alltså.

– Världens befolkning förväntas öka till nästan tio miljarder på trettio år. Därför är det viktigare än någonsin att nyttja jordens resurser hållbart och effektivt. Ett skifte mot mer blå mat, fiskat med hänsyn till ekosystemen och med god förvaltning, kommer att minska konkurrensen om såväl odlingsbar mark som färskvatten, säger Linnéa Engström, programdirektör för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen, i ett pressmeddelande.

Den svenska sjömatens expansion ska bli möjlig bland annat genom forskning för att skapa bättre förutsättningar för odling av fisk, skaldjur, alger och andra ätbara arter, och genom att bättre ta vara på underutnyttjade arter och den vildfångade fisk som tas upp. Satsningen handlar också om att öka konsumenternas möjlighet att välja nyttig och svenskproducerad sjömat.

– Vi ser en trend där fler väljer att äta mer hållbart. Att äta mer växtbaserat är bra, men även sjömat är ett hållbart, nyttigt och proteinrikt val som gör gott för både planet och kropp, säger Linnéa Engström, programdirektör för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen.

Projektet sammanfaller med FN:s decennium för havsforskning för hållbar utveckling, där lyfts en hållbar produktion av sjömat som ett sätt att öka matproduktionen i världen utan att ta ytterligare odlingsbar mark, vatten eller gödning i anspråk.

Ingående parter är KTH, Göteborgs universitet, Chalmers, Sveriges Lantbruksuniversitet, RISE Research Institutes of Sweden, Uppsala universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet och Innovatum Science Park, Orkla, Region Västra Götaland, Region Stockholm, MSC med flera.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!