Upphävda begränsningar för överlåtelser av fiskemöjligheter i räkfisket

De som beviljas fisketillstånd för nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt delas in i två olika grupper; ransonsklass A-C (mindre båtar) respektive D-E (större båtar). En licensinnehavare tillhör en och samma grupp under hela året och omfördelningar av fiskemöjligheter får endast ske inom gruppen. Det finns möjligheten att i undantagsfall frångå begränsningen gällande överlåtelser mellan grupperna. Det är endast möjligt att frångå begränsningen om nyttjandet i en av grupperna är lågt medan det är högt i den andra och det endast är en kortare tid kvar av året.

Då nyttjandet i gruppen ”ransonsklass D-E” är högt medan det är lågt i gruppen ”ransonsklass A-C” och det endast är en kortare tid kvar av året så har Havs- och vattenmyndigheten (HaV) beslutat att begränsningen för överlåtelser inom räkfisket ska tas bort från och med den 1 december 2020 för att möjliggöra ett högre nyttjande av räkkvoten. Från och med den 1 januari 2021 kommer begränsningen i överlåtelser mellan grupperna gälla igen.

För att möjliggöra ett högre nyttjande av räkkvoten så har Havs- och vattenmyndigheten också beslutat att koncentrationsnivåerna för de båda grupperna ska öka från nuvarande 8 och 4 % till 10 respektive 5 %. De nya nivåerna kommer gälla året ut.

Beslutet från HaV illustrerar flera av problemen med förvaltningen av räkfisket.

För många båtar och för många inaktiva fiskare ör de grundläggande problemen. Inaktiva yrkesfiskare med små båtar som fiskar nån gång om året gynnas på bekostnad av de aktiva yrkesfiskarna som skaffat sig större båtar. Dessutom finns det fiskelicensinnehavare som varken fiskar på de fiskemöjligheter de har eller äger den båt som använder fiskemöjligheterna. Systemet blir inte transparent och det är svårt att vet vem som egentligen innehar en fiskemöjlighet och vem som egentligen fiskar den.

Idag finns det drygt 60 båtar med tillstånd att fiska räka. Det är för många och antalet bör minska till i alla fall omkring 20-25. Hälften stora och hälften små. Förvaltningssystemet för räkfisket och annat demersalt fiske måste göras om. Havs- och vattenmyndigheten har föreslagit ett system med överförbara fiskerättigheter vilket helt klart skulle lösa de problem som idag finns i räkfisket. Detta skulle ge många en chans att lämna fisket utan skulder och med en liten slant på banken.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!