Axfish är köparen av SG 146 Nimrod

SG 146 Nimrod såldes nyligen till fiskare på Västkusten. När jag skrev om det var det ännu inte känt vem som köpt båten. Men det har nu visat sig att den numera heter GG 158 Nimrod vilket gör det ganska troligt att det är Axfish AB som är köpare. Det har dock visat sig att ett systerbolage till Axfish AB med namnet Nimrod 4 AB och med samma ägare är köpare. Om det är tänkt att den ska heta Sunnanland i framtiden som deras fiskebåtar brukar heta är mera oklart. Hemmahamn är Fiskebäck.

SG 146 Nimrod

GG 158 Nimrod är på 83 bruttoton och cirka 18 meter lång med en motor på 283 kW. Det är med andra ord en mycket mindre fiskebåt än vad Axfish AB tidigare ägt. Den senaste båten med namnet GG 158 Sunnanland såldes förra året till Marocko. Det troliga är väl att de ska ha denna båt medan de väntar på ett nybygge.

Axfish AB ägs av bröderna Lars och Mikael Axelsson. De båda utgör också styrelsen i företaget med en dotter, Hanna Josefine Axelsson till någon av dem som suppleant. Hennes sambo Andreas Pihlqvist är fiskare och sannolikt verksam på fiskebåtar som ägs av Axfish AB.

Andra källor: EU:s fiskebåtsregister

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!