Danska landningar av blåvitling och havgalt 2020

Blåvitling (Micromesistius poutassou) är en torskfisk som fiskas i Nordatlanten väster om de brittiska öarna och runt Färöarna. Den kallas på norska och bohuslänska för kolmule och det verkar numera också vara det officiella svenska namnet.

Fisket av blåvitling började på 1970-talet och huvuddelen av fångsterna har i alla tider gått till fiskmjölsindustrin men allt mer har gått till konsumtion. Framförallt är det nederländska, brittiska, ryska och tyska fabrikstrålare som fiskar till konsumtion men sannolikt även irländska och brittiska RSW-trålare. Blåvitling till konsumtion säljs främst säljs främst i Östeuropa och Sydeuropa. Danska, färöiska, isländska och norska båtar fiskar däremot nästan uteslutande till fiskmjölsindustrin.

Sverige har en kvot på blåvitling som erhölls genom att svenska yrkesfiskare på 1990-talet fiskade blåvitling i Smutthavet. I allmänhet byts den svenska kvoten bort till Danmark och Norge mot sill men det kommer troligen att ändra sig på grund av nya fiskebåtar (egentligen bara en) i det svenska fisket. Danska fiskebåtar brukar därför fiska och landa mer än vad de egentligen har kvot till.

Det danska fisket av blåvitling bedrivs av samma båtar som fiskar makrill. Ett fåtal båtar ägnar sig åt detta fiske. Fiske av blåvitling dras med en bifångstproblematik och därför används flyttrål med rist i detta fiske.

HG 265 Asbjørn. Bild: DPPO

Landningar av blåvitling per båt 2020, namn, ton, ägare, hemmahamn

  1. HG 265 Asbjørn, 16 146, Asbjørn A/S, Hirtshals
  2. HG 264 Ruth, 13 205, Rederiet Ruth A/S, Hirtshals
  3. S 349 Gitte, 11 834, Gitte Henning A/S, Skagen
  4. S 264 Astrid, 6 968, Astrid Fiskeri A/S, Skagen
  5. HG 62 Beinur, 6 149, Beinur A/S, Hirtshals
  6. HG 333 Isafold, 3 751, Rederiet Isafold A/S, Hirtshals

Landningar av blåvitling från färöisk zon per båt 2020, namn, ton, ägare, hemmahamn

  1. S 349 Gitte, 731, Gitte Henning A/S, Skagen

Asbjørn A/S ägs av familjen Magnusen i Hirtshals, Rederiet Ruth A/S av Gullak Madsen i Hirtshals, Gitte Henning A/S av Henning Kjeldsen i Skagen,  Astrid Fiskeri A/S av Astrid Fiske AB (fam. Johansson) på Rörö i Sverige, Beinur A/S av familjen Tindskard i Hirtshals och Rederiet Isafold A/S av Karsten Mølgaard och Lise Bjørn Jørgensen i Hirtshals. Magnusen, Madsen och Tindskard har färöiskt ursprung.

Havgalt (trynfisk på svenska) fiskas kring Irland, i Keltiska havet och Irländska sjön. Ett fåtal danska båtar fiskar trynfisk. Men under senare år har bara en liten del av den danska kvoten landats och fiskats. Det är möjligt att det blir mer nu när Storbritannien lämnat EU då sill- och makrillfisket kan få det besvärligare genom att det fisket är beroende av att fiska i brittisk zon.

E 349 Cattleya. Bild: DPPO

Landningar av havgalt per båt 2020, namn, ton, ägare, hemmahamn

  1. E 349 Cattleya, 100, Cattleya A/S (fam. Pedersen), Esbjerg
  2. HG 62 Beinur, 72, Beinur A/S (fam Tindskard), Hirtshals
  3. S 264 Astrid, 26, Astrid Fiskeri A/S (Astrid Fiske AB, fam. Johansson, Skagen

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!