Sardineller, sardiner och svenska fiskare

Sardineller är sillfiskar som hittas i många av världens tropiska och subtropiska hav. I östra Atlanten finns rund sardinell (Sardinella aurita) och afrikansk sardinell (Sardinella maderensis). som också kallas platt sardinell. De lever längs kusten från Marocko ner till och med Guineabukten samt i Medelhavet. Afrikansk sardinell förekommer ända ner till Angola. De två arterna av sardineller är svåra att skilja åt men afrikansk sardinell kan leva i sötare vatten och är vanligare i flodmynningar (estuarier) och laguner. Sardineller är basföda längs med kusten i de flesta västafrikanska länder.

Afrikansk sardinell. Bild: Etrusko25. Public domain

Sardineller fiskas i stor utsträckning utanför Marockos, Västsaharas, Mauretaniens, Gambias, Senegals, Guinea-Bissau och Guinea-Conakrys kuster men även i andra länders vatten inklusive länder kring Guineabukten som Liberia, Sierra Leone, Elfenbenskusten, Ghana,Togo och Benin. Sardineller fiskas främst för lokal konsumtion men även för fiskmjölsindustrin och av fabrikstrålare för export till konsumenter i andra länder. Det storskaliga fisket är på många håll ett problem då det resulterat i minska sysselsättning för lokala fiskare (dock inte  i Marocko och Västsahara). I vissa fall förekommer också överfiske och beståndet av afrikanska sardinell anses vara sårbart medan beståndet av rund sardinell anses vara livskraftigt även om det också finns beräkningar som visar att fisket på rund sardinell idag är för stort.

Rund sardinell. Bild: NOAA. Public domain

Det storskaliga fisket fångar troligen i huvudsak rund sardinell ihop med sardiner med afrikanska sardinell främst är en fångs i det lokala småskaliga fisket. Målarten i det storskaliga fisket är i allmänhet sardiner med sardineller som bifångst men rund sardinell är ibland målart. Målart i det småskaliga fisket ofta är en annan sillfisk, bonga (Ethmalosa fimbriata), och då tas sardineller som bifångst. Bonga finns inte så långt norrut som Marocko utan finns från Dakhla i Västsahara till Lobito i Angola. Bonga finns intill kusten i flodestuarier och laguner.

I fisket utanför Marockos och Västsaharas kuster har svenska yrkesfiskare varit verksamma i årtionden. I det fisket fångas sardineller såväl som sardiner (Sardina pilchardus). Svenska yrkesfiskare har både fiskat till lokal konsumtion och till fiskmjölsindustrin. Idag är flera båtar med svenska ägarintressen verksamma i området. Det omfattar dels RSW-trålare med svenska ägare som fiskar till fiskmjölsindustrin bemannade med svenska eller nordiska befäl men lokal besättning samt några stora fabrikstrålare med litauisk flagg och svensk ägare men i allmänhet helt utan svenskar i besättningarna.

I de flesta länder dominerar dock det småskaliga fisket rejält. 80% av alla landningar i Mauretanien, Senegal och Gambia kommer från kustnära småskaligt fiske. Detta fiske bedrivs sannolikt av alldeles för många båtar och står förmodligen för ett omfattande överfiske. I Senegal och Gambia uteslutande från fiske med traditionella piroger som främst fiskar med garn men i Mauretanien också från moderna snörpvadsbåtar. Ghana är ett möjligt undantag då där finns en stor mängd kinesiskägda trålare liksom alldeles för många kustfiskebåtar och troligen ett rejält överfiske.

Utöver fisket för fiskmjölsindustrin förekommer ett uthavsfiske av taggmakrill (hästmakrill, 3 olika arter), chub (en makrillart), ansjovis, sardineller och sardiner utanför Västafrika. Detta fiske bedrivs av stora internationella fabrikstrålare, däribland några svenskägda. Fisken rensas och fryses ombord samt säljs senare för konsumtion i andra länder som exempelvis Kina, Ryssland och Nigeria. Fiskrenset används till fiskmjölsproduktion ombord. Dessa fiskebåtar fiskar inte till fiskmjölsindustrin.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!