Det finns olagliga utkast men Sportfiskarna har som vanligt ingen koll

Alla arter som är kvoterade omfattas av landningsskyldigheten (utkastförbudet) men det finns också en mängd undantag. Dessa undantag gäller i olika grad de flesta arter i Kattegatt och Skagerak, som exempelvis kräfta, rödspätta, rockor, vitling, tunga, kolja, vitling, torsk, gråsej, kummel, skarpsill, sill, guldlax, tobis, vitlinglyra och kolmule (blåvitling).

Dessutom är det tillåtet att kasta ut de arter på vilka det råder fiskeförbud som exempelvis pigghaj och de arter som inte är kvoterade som exempelvis sandskädda, skrubbskädda och rödtunga. SLU har beräknat utkasten på de kvoterade arterna i det demersalafisket  i Skagerak och Kattegatt. Dvs de arter som huvudsakligen fångas som bifångst i bottentrålsfiske.

Detta har fått Sportfiskarna att återigen uttala sig utan att ha tillräckligt med kunskap om frågan. Så här skriver Sportfiskarna om att det förekommer utkast:

Baserat på den provtagning ombord på fiskefartygen som SLU Aqua genomför kan man för åren 2017–2019 beräkna att 5 000 ton undermålig fisk av de ekonomiskt viktigaste arterna fångades med olika bottentrålar i Kattegatt och Skagerrak. Enligt landningsskyldigheten borde detta ha landats som undermålig fångst och avräknats från kvoten.

Det har totalt fel. I stort sett alla utkast är lagliga och de behöver inte räknas av från kvoten. Sportfiskarna tycks ha noll koll på reglerna som gäller för landningsskyldigheten. Som vanligt ljuger de och hittar på.

Kräfta och rödspätta får kastas ut då de anses överleva utkast i stor utsträckning och dessutom får de kasta ut i enlighet med ”de minimis”-reglerna. Det var nästan 1 784 ton kräfta och 360 ton rödspätta som kastades ut enligt SLU:s beräkningar. Vilket alltså är helt lagligt.

För de flesta andra kvoterade arter gäller att de får kastas enligt ”de minimis”-reglerna. Sådana utkast är helt lagliga. När det gäller vitlinglyra (937 ton) får svenska båtar inte heller landa vitlinglyra då Sverige inte har någon kvot. Enda lösningen på det problemet är utkast i enlighet med ”de minimis”-reglerna.

Pigghaj får inte fångas och inte heller landas. Det finns inte heller nån kvot vilket också gör att den inte kan landas. De utkasten är också lagliga.

De enda utkast som bevisligen inte är lagliga är de beräknade utkasten av räka (289 ton), makrill (32 ton) och långa (3 ton). Det kan också finnas delar av utkasten av andra arter som inte är lagliga men huvuddelen av dem är sannolikt lagliga. Av påstått 5 000 ton olagliga utkast visar det sig att cirka 500 ton kanske är olagliga utkast.

Sportfiskarna är som vanligt ute och snackar skit om yrkesfisket. På många sätt är Sportfiskarna att jämföra med Donald Trump. Ljug hela tiden och så mycket som möjligt. Det är alltid några som tror på lögnerna.

Läs mer:

PS. Jag kan dessutom påpeka att jag är för kameraövervakning av fångsterna ombord. Och det är också de pelagiska yrkesfiskarna genom sin organisation (SPF) men det är inte den största organisationen för de demersala yrkesfiskarna (SFPO). Vad övriga yrkesfiskeorganisationer tycker är oklart.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!