Henning Kjeldsen möblerar om sin fiskerikoncern

Henning Kjeldsen har länge ägt företaget Gitte Henning A/S som ägt en lång rad fiskebåtar. Detta bolag har numera delats upp i tre företag, Gitte Henning Pelagic A/S, Gitte Henning Industri A/S och Gitte Henning Konsum A/S. De två sistnämnda företagen ägs till 100% av Henning Kjeldsen Holding ApS som i sin tur ägs av Henning Kjeldsen själv. Henning Kjeldsen Holding ApS äger också Fiskeriselskabet Stefanie HM 349 ApS och är delägare med 51% (51 av 100 andelar) i P/R Frida Amalie L 549 vars andre delägare är Johnni Kaalund Munksgaard.

Gitte Henning Pelagic A/S ägs till 90% av Henning Kjeldsen Holding ApS och med 5% vardera av Fiskeriselskabet KFP A/S och Kim Fredsøe Holding ApS. Fiskeriselskabet KFP A/S ägs av Kim Folmer Pedersen. Enligt CVR ägs även August A/S och 40% av HG 352 Polaris ApS av Fiskeriselskabet KFP A/S. Kim Fredsøe Holding ApS ägs av Kim Fredsøe.

Huvudägare i HG 352 Polaris ApS med 60% av aktierna och rösterna är Nordstrand Fiskeri ApS. Henning Kjeldsens fru Birthe Kjeldsen är ägare av Nordstrand Fiskeri ApS.

Gitte Henning A/S (sannolikt Gitte Henning Pelagic A/S) äger för närvarande 4 fiskebåtar efter att företaget sålt flera stycken. Två stycken såldes alldeles nyligen, S 47 Lasse och S 49 Birgitte Martine. De fyra båtar företaget har kvar är S 149 Birthe, S 249 Trygg, S 349 Gitte och S 549 Stefanie.

S 47 Lasse har sålts till Rederiet Ruth A/S och blivit HG 165 South Ocean medan S 49 Birgitte Martine blivit HG 162 North Ocean med samma ägare.

August A/S äger för sin del S 349 Birgitte medan Nordstrand Fiskeri ApS äger kvotbåten L 49 Lasse och L 649 Martine. HG 352 Polaris ApS äger för sin del kvotbåten HG 271 Lange Lars.

P/R Frida Amalie L 549 är ägare av L 549 Frida Amalie.

Det finns också två båtar som heter Nordstrand. En är kvotbåten L 51 Nordstrand som ägs av Lynge Fiskeri ApS som i sin tur till 51% ägs av Lindy Harald Lynge som har en koppling till Henning Kjeldsen (annan än namnet på båten) då han tidigare varit anställd som skeppare i Kjeldsens verksamhet. Lynge Fiskeri ApS äger också kvotbåten HG 61 Nissum och HM 227 Myggenes (tid. HM 127 Karen Nielsen) som tidigare ägdes av Karen Nielsen ApS som formellt ägs av Johnni Kaalund Munksgaard men där uppgifter gör gällande att det var Kjeldsen som stod för pengarna när den gamle ägaren sålde bolaget.

Den andra båten med namnet Nordstrand är S 43 Nordstrand som ägs av Kim Fredsøe ApS. Tidigare ägare var HG 352 Polaris ApS och innan dess var Gitte Henning A/S ägare.

Henning Kjeldsen och flera av de personer som finns i hans bolag och runt honom har åtalats för att ha använt bulvaner (stråmænd) för att kringgå bestämmelser och kvotregler. Rättegången var tänkt att starta vid den här tiden i år men hur det blir med det är i nuläget lite oklart.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!