Fisket kan bidra till att lösa Östersjöns problem

I de grunda Östersjövikarna runt Gotlands kust är problemen med övergödning stort. Det kustnära fisket av id är ett sätt att komma till rätta med problemet, menar yrkesfiskaren Johannes Klingvall, i ett pressmeddelande från Baltic Fish.

Johannes Klingvall är yrkesfiskare på heltid men driver också den ekonomiska föreningen Gutefisk där gotländska fiskare samarbetar för att öka intresset för fiskarna de fångar längs Gotlandskusten. Att fisket går till på olika sätt under olika delar av året förvånar en del.

-En tredjedel av året, när vattnet är varmt och fisken är aktiv så bedriver vi ett småskaliga och extremt kustnära fiske av id. Då är vi till och med så nära land att vi måste vänta in att turisterna lämnar stränderna för att vi ska komma åt fisken.

Att fiska id runt Gotlandskusten är däremot inget nytt. Redan på 40-, 50- och 60-talen fiskades id i vattnen runt ön. Då med bottengarn, nu med ryssjor speciellt anpassade efter den gotländska miljön och bottnarnas karaktär.

-Om vinden blir dålig eller kommer från fel håll måste ryssjorna upp snabbt och då får de inte vara så stora att det inte får plats i våra små båtar, berättar Johannes.

Inte heller att äta id är något som är nyligen påkommet. Under andra världskriget sålde gotlänningarna id till Stockholm och om Johannes får bestämma skulle iden gärna få ta större utrymme som matfisk än den gör i dag.

– Då tog vi till vara på fisken, man behövde mat. Nu finns det mer id än tidigare. Vi får id på bottnar där den inte funnits tidigare och i större mängd och den förtjänar att komma tillbaka till matborden. Det är en stor, fin fisk med mycket kött och bra protein som vi ska använda mer.

Ytterligare en anledning att öka fisket av id är miljöaspekten. Att fiska id är nämligen ett sätt att få bort fosfor ur Östersjöns som lider av övergödning.

-Östersjön har problem och då ska vi såklart hjälpa till. Våra bottnar här är grunda och drabbas hårdare av övergödningen. Kan vi med hjälp av fisket minska mängden näring i vattnet så är det jättebra och det gör vi enkelt genom att fånga mer fisk! Det vore jättebra för Östersjön.

Miljöbelastningen av själva fisket är dessutom minimal eftersom det sker nära land från små båtar med liten bränsleförbrukning.

– Vi förbrukar kanske tio liter i veckan, säger Johannes. Om man hårdrar det skulle vi kunna ha elmotorer och i princip ha ett helt fossilfritt fiske.

Läs mer:

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!