Sportfiskare vill ha begränsning av fisket bara det inte drabbar dem

I en artikel i Fiskejournalen om de nya fiskeförbudsområden som Havs- och vattenmyndigheten HaV) föreslår i Östersjön står det klart att sportfiskare är djupt oansvariga och egoistiska. De vill gärna ha fiskeförbud då det enligt dem finns för högt fisketryck men ett sådant fiskeförbud får absolut inte på något sätt drabba dem själva:

Det ska dock påpekas att vissa sportfiskare ställer sig bakom ett ökat skydd i Kalmarsund, som menar att fisketrycket är för högt och att beståndet måste få återhämta sig.

[…]

– Även vi sportfiskare anser att något behöver göras, men vi vill att man tar på sig arbetshandskarna och gör något åt grundorsaken – den misslyckade reproduktionen. Dessa nya förbud kommer vara verkningslösa och i längden skada mer än vad det gör nytta. Länsstyrelsen har inte gjort sin konsekvensanalys korrekt. För att stärka reproduktionen och värna om alla arters fortlevnad behövs helt andra åtgärder, säger Palle Sköldblom till Fiskejournalen.

Nej, fritidsfisket är enligt Sköldblom och några vänner till honom helt oskyldiga till situationen. Istället är det enligt dem bottentrålsfisket efter sill som är problemet. Detta visar hur lite Sköldblom och hans kompisar faktiskt vet om fiske. Något bottentrålsfiske på sill finns i princip inte. I alla fall inte vad de stora båtarna anbelangar. Sillfisket sker med flyttrål förutom en del mindre trålare som fiskar med bottentrål ibland och andra mindre båtar som fiskar med snörpvad. Bifångsterna i sillfisket med flyttrål är små, för att inte säga obefintliga. Någon påverkan på bottnarna finns inte heller Dessutom är sillfisket långsiktigt hållbart och ligger på nivåer i enlighet med den vetenskapliga rådgivningen. Nåt överfiske förekommer inte.

Sköldblom är som nästan alla andra sportfiskare. Han hittar helt enkelt på en verklighet som inte finns. Men Sköldblom och hans kompisar Royne Tvingsell, Johan Hedman och Jari Savolainen är väl som Donald Trump. De tycker att de begriper allt mycket bättre än experterna och självklart vet de fyras gäng allra mest och bäst om hur sillfisket bedrivs.

De är dock egentligen inget annat än pajasar som lider av ”det är nån annans fel-syndromet”. De skyller ifrån sig på andra istället för att ta sitt ansvar och sluta fiska gädda och abborre som är de viktigaste predatorerna på spigg. Torsk har sannolikt liten betydelse för spiggbestånden. Stor vuxen torsk i Östersjön äter mest sill och en del skarpsill medan stor sill äter små kräftdjur och senare även fisklarver. Så sillen har sannolikt en viss betydelse men som sagt, den fiskas långsiktigt hållbart och inom de gränser vetenskapen uppger att den får fiskas.

Sen är det naturligtvis totalt nonsens att fritidsfiskare inte skulle ta upp fångsten och äta den. Även om metaren Sköldblom och hans tre musketörer inte gör det så finns det massvis med folk som gör det. De flesta som fritidsfiskar har förmodligen ingen som helst kontakt med sportfiskekretsar och vet sannolikt inte heller vad catch & release är för nåt (1 miljon svenskar fritidsfiskar, under 100 000 är organiserade). Sköldblom, Tvingsell, Hedman och Savolainen lever i det blå. I drömmarnas värld. På alla sätt och vis.

Totalt rör sig HaV:s förslag om 64 stycken nya- och 29 justerade fredningsområden, och förslaget föreslås träda i kraft 1 mars 2021. HaV:s bedömning är att de föreslagna förändringarna skulle stärka skyddet för biologiskt- och socioekonomiskt värdefulla arter, och att fisket skulle bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt.  Myndigheten menar också att bestånden av abborre och gädda är utsatta för ett mycket stort fisketryck från fritidsfisket i kombination med predation från skarv, säl och spigg, och det är därför viktigt att vidta ytterligare åtgärder för att minska de sammanlagda effekterna.

De förslag som HaV kommer med är inget uppseendeväckande och har tagit emot väl hos de flesta. Att några totalt verklighetsfrämmande sportfiskare fått nån fix idé utan någon som helst koppling till vekligheten förändrar inte någonting.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!