Ingen brist på mat för vuxna torskar i Östersjön

Vuxna torskar i Östersjön lider ingen brist på mat enligt ny forskning vars resultat publicerades i somras men jag först nu sett. Det betyder att den nuvarande inriktningen med fiskestopp på torsk och begränsningar av sillfisket och skarpsillsfisket för att hjälpa torsken är helt fel väg att gå.

Forskarna spekulerar till och med om att det är ett problem att det finns så mycket skarpsill. Detta är uppseendeväckande då en av de aktuella forskarna är Henrik Svedäng som alltid brukar hävda att minskat fiske är lösningen på allt. Nu säger han:

– Våra resultat visar att torsken i östra beståndet förmodligen inte svälter, utan att den tvärtom har ökat sitt födointag. Detta motsäger både mina egna och andras tidigare studier, säger Henrik Svedäng, fiskeforskare vid Östersjöcentrum.

[…]

Analyserna visar att torskarnas proteinintag ökade kraftigt, särskilt under perioden 2005-2010.

– Det tyder på att de har ätit mer föda än normalt, säger Henrik Svedäng.

[…]

– Våra resultat motsäger tidigare antaganden om att torskens dåliga tillväxt och kondition är relaterade till ett lägre födointag, säger Henrik Svedäng.

Så torsken i det östra beståndet svälter alltså inte?

– Nej, det verkar inte så. I alla fall verkar den få i sig tillräckligt med protein, säger Henrik Svedäng.

En teori Svedäng har är att torsken äter för mycket skarpsill och för lite sill. Det finns andra som också hävdar det. En sådan kost kan ge näringsbrist i form av brist på tiamin (vitamin B1) vilket ger sjukdomar och svagare tillväxt enligt annan forskning. Sådana torskar blir dessutom lättare offer för parasiter som sprids av sälar och som också gör att torskens tillväxt blir sämre.

Små torskar kan dock fortfarande ha brist på mat vilket ger svag tillväxt när torsken är liten och ung. Något som också ger tiaminbrist. Skarpsill konkurrerar med små torskar och sillar om maten. Dessutom äter skarpsillen ägg och yngel av både torsk och sill vilket också spiggen gör och det senare är troligen ett betydande problem för sillbestånd som leker på våren vid kusterna.

Det tyder på att den åsikt som jag förfäktat och som har stöd hos andra forskare förmodligen är korrekt. Det måste fiskas mer skarpsill. Mycket mer skarpsill. Att sänka skarpsillskvoten i Östersjön som Svedäng med flera förordat hur länge som helst (och som de fortsätter förorda trots deras egen forskning) förvärrar då bara alla problem, både för torsken och för sillen.

Vidare måste det fiskas spigg. Mycket spigg och då duger det inte med ett småskaligt kustnära fiske. Utan det behövs ett storskaligt fiske. Ett rent reduktionsfiske för att minska beståndet av spigg till nästan ingenting.

Dessutom visar det på vikten av att skjuta mycket mer sälar. En licensjakt på 10 000- 20 000 sälar per år vore nog rimligt. Vissa år kanske ännu mer.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!