Förhandsbesked om stor norsk tobiskvot – 110 000 ton

Förra året så var förhandsbeskedet vad det gäller den norska tobiskvoten på 70 000 ton. Efter provfisken och undersökningar så ökade kvoten till hela 250 000 ton. I år har norska forskare genom det årliga provfisket konstaterat att tobisbestånden är större än nånsin och att kvoten preliminärt kan sättas till 110 000 ton:

Tobisbestanden i dei sørlege delane av norsk sone i Nordsjøen har truleg ikkje vore større sidan starten av 90 talet, seier Espen Johnsen, tobisansvarleg ved HI.

Forskarane trekk fram fleire år med solide årsklassar kombinert med relativt beskjeden hausting som grunnar til at han har fått auke. 2020 var i tillegg eit år med mykje dyreplankton i havet – mat for små tobisar.

– For rekrutteringa, altså kor mykje ny fisk som veks opp, var 2016 var eit godt år, 2018 eit greitt år, og 2019 eit ekstremt godt år. No tyder det på at også 2020 har vore bra. Men det er framleis tidleg å konkludere, seier forskaren.

Det norska sättet att bestämma storleken på tobisbestånden är mycket exaktare än de metoder ICES och EU använder och det är troligt att kvoten kommer att öka när nya undersökningar genomförs:

For å få eit tidleg signal om korleis rekrutteringa har vore, støttar forskarane seg på resultata frå eit årleg tokt i desember. Der leitar dei etter yngel i sanden med botnskrape.

Denne metoden gir indikasjonar snarare enn klare svar. Det er både fordi sjølve skrapemetoden har ein del usikkerheit og i tillegg er våren ei kritisk tid for yngelen. Overlevinga varierer frå år til år ut frå mattilgangen i havet.

Det førebelse kvoterådet skal derfor alltid vere på den forsiktige sida. I mai oppdaterer forskarane rådet etter å ha sjekka stoda for tobisen med eit nytt, akustisk tokt

Samtidigt är det mycket ojämnt då det inte finns nån tobis i norr. Vikingbanken längst i norr har varit stängd för fiske i 20 år och beståndssituationen är också dålig på bankarna AlbjørnLing och Nordgyden. Men längre söderut på Vestbanken, Outer Shoal och Inner Shoal finns det alltså mer tobis än nånsin.

Läs mer om tobis

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!