SFPO – räkbrist väntar!

Just nu är det så att svenska fiskebåtar inte får fiska i norska vatten. Det är ett resultat av att Brexitförhandlingarna mellan EU, Storbritannien och Norge inte är klara. Det innebär bland annat att räktrålarna utestängs från norska vatten där de så här års brukar fiska. Det är endast de större räkbåtarna som brukar fiska där men SFPO:s ordförande Peter Ronelöv Olsson menar ändå att det kommer att leda till räkbrist, högre priser och ekonomiska förluster för yrkesfiskarna:

De begränsade fiskemöjligheterna väntas få märkbara konsekvenser för såväl fiskarna som konsumenterna.

– Det är ett stort ekonomiskt tapp. De större räkbåtarna kommer inte dit, och det gör också att räkpriset kommer skjuta i höjden. Det drabbar ju konsumenterna också.

– Det är klart att det blir en nedgång och en brist på marknaden. Det kan vi inte se något annat. Vi ser redan vad som kommer in till auktionerna, och det är lägre mängder.

Inte bara räkfiskarna drabbas av begränsningen, utan även trålare som fångar fisk. SFPO uppskattar att det totalt påverkar 50–60 båtar.

Att den ekonomiska förlusten skulle bli stor för räkfiskarna är inte helt säkert. Om priserna stiger mycket kompenseras ju bortfallet av volym med bättre pris.

Att det skulle handla om 50-60 båtar kan inte heller stämma. Det finns omkring 10-15 lite större båtar som bedriver riktat fiskfiske i utsjön och omkring 10-15 lite större båtar som bedriver riktat räkfiske i utsjön. Det är dessutom delvis samma båtar som fiskar räka och fisk. I verkligheten handlar det alltså snarare om 20-30 båtar som drabbas av utestängningen från norska vatten.

De två båtar som helt ägnar sig åt fiskfiske och det huvudsakligen i norska vatten har i princip legat still sen nyår, sannolikt på grund av att de inte har tillgång till norskt vatten. Räkfiskarna hade tillgång till norskt vatten i januari enligt ett tillfälligt avtal och de flesta räktrålare ser ut att ha fiskat även under februari. Men de flesta av dessa båtar har även kräftkvoter.

Det är oavsett vilket en besvärlig situation för de svenska fiskarna, både fiskfiskarna och räkfiskarna.

För att kunna vara i ett bättre läge i framtiden borde därför svenska räkfiskare och fiskfiskare skaffa sig danska kvoter på fisk och räka vilket innebär danskflaggade båtar som komplement till de svenska. Det skulle ge tillgång mer kvot på fisk som kan fångas i Skagerak och Nordsjön men kanske inte lösa räkproblematiken då tillgång till norskt vatten är viktigt för detta fiske och danska flagg ger ingen tillgång till norskt vatten. Detta skulle bli enklare om överförbara fiskerättigheter (TFC, ITQ) infördes i det svenska fisket så kvotbåtar och andra i praktiken oanvända båtar kunde skrotas eller säljas. Idag är priserna för räkkvoter och en del fiskkvoter lägre i Danmark än i Sverige.

De pelagiska svenska yrkesfiskarna har till stor del agerat på det viset och av de stora svenska pelagiska fiskeriföretagen på Västkusten har ungefär hälften både en danska och en svensk båt samt kvoter i bägge länderna. Lika många har enbart en dansk båt eller enbart en svensk båt.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!