Braxenfiske

Braxen (som jag tycker borde kallas brax) är en fiskart som skulle kunna fiskas mycket mer och flera projekt finns för att öka fisket. Det finns dock ett begränsat fiske av braxen i Hjälmaren, Vänern och Mälaren samt i vissa mindre sjöar. Fångsterna av brax tas främst med bottengarn vid riktat fiske efter andra arter, främst gös. Detta avspeglas dock inte i landningarna från de olika sjöarna. Dessutom finns det sen 2019 ett fiske i Bottenviken.

I vissa småsjöar fiskas ganska mycket brax, i Bolmen kanske cirka 10 ton per år och i Roxen några ton. Inte heller detta syns i redovisningar av fångster från de mindre sjöarna.

Det mesta av den brax som fiskas och landas används troligen till bete vid kräftfiske. Det som fiskas i Bottenviken säljs till Guldhaven Pelagiska som bearbetar de köpta braxarna fill fiskfärs/fiskmassa.

Samtidigt såldes det mer än 5 ton brax vid Göteborg Fiskauktion år 2019. Kanske rör det sig om importerad fisk men det kan kanske också röra sig om bifångst från gösfisket i Hjälmaren. Köpare av braxen är framförallt fiskaffärer som säljer i områden med stor andel invandrare. Andra fiskgrossister uppgav att de köpte brax från fiske i Mälaren och Bottenviken och även de till samma målgrupp.

Försäljning av karpfiskar vid Göteborgs fiskauktion januari-september 2019, art, kilo

  1. Braxen 4 744
  2. Sutare, 800
  3. Asp, 650
  4. Mört, 17
  5. Sarv, 16
  6. Id, 5
  7. Ruda, 2

Riktat fisk av brax är sannolikt inte rimligt annat än som komplement till annat fiske. Priset det går att få för brax är idag alldeles för lågt. Men då brax är en vanlig bifångst vid gösfiske skulle det ge en extra inkomst för yrkesfiskarna om de också kunde sälja braxen. Det viktigaste är därför att skapa en marknad för brax, inte att den ska kunna bära ett fiske i sig själv.

Det är inte heller speciellt mycket som kan fångas. Agrifood som skrivit en rapport om underutnyttjade arter har beräknat den potentiella fångsten av brax till 1 400 ton vilket är tre gånger som landad mängd gös och lika mycket som mängden landad sej. Värdet på sej och brax är enligt prisnoteringar på Göteborg Fiskauktion ungefär detsamma. Gös betingar ett mycket högre pris.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!