Nya regler för fiskerikontroll från EU på förslag

Europaparlamentets fiskerikommitté (PECH) har kommit överens om förslag till nya regler för att öka kontrollen av fisket inom EU och för att reglera användningen av ny teknik.

För att öka säkerheten till sjöss är parlamentsledamöterna överens om att alla fartyg ska vara utrustade med en geolokaliseringsanordning (ex. VMS, AIS) som möjliggör automatisk lokalisering och identifiering, men tillägger att operatörer kan dra nytta av stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden (EMFF) för att implementera tekniken.

Det här förslaget verkar ju helt orimligt när det gäller små plastbåtar och ekor med aktersnurra som används exempelvis vid fiske med lax- och sikfällor. En fiskare i Norrland kan ju ha en två-tre såna båtar.

Användningen av elektroniska loggböcker för registrering av fiskeverksamhet bör också vara obligatorisk för alla fartyg, enligt den antagna resolutionen. Icke desto mindre vill fiskerikommittén att fartyg som är mindre än 12 meter får fylla ett förenklat formulär och lämna in uppgifterna i slutet av fiskedagen, i stället för efter varje fiskeinsats, enligt kommissionens förslag. Detta skulle skydda den småskalig fiskeflottan från en överdriven administrativ börda, hävdar ledamöterna.

Detta förslag innebär ju en massa extra kostnader och en större administrativ börda för små båtar. Tillsammans med de övriga förslagen blir det hela ju en kraftig ökning av administration och kostnader för det småskaliga kustfisket. Ledamöterna i PECH tycks helt ha ställt förslag i enlighet med det mer storskaliga fiskets önskemål.

Enligt det nuvarande förslaget skulle operatörerna ha fyra år från ikraftträdandet för att förse fiskebåtar med den nya teknik som krävs.

I den överenskomna texten föreslås dock begränsningar för användningen av kameror ombord eller annan utrustning för kasseringsövervakning (utkastövervakning), ett verktyg som kommissionen föreslår för att kontrollera efterlevnaden av landningsskyldigheten till sjöss. Sådan utrustning skulle endast vara obligatorisk för fartyg som har begått två eller flera allvarliga överträdelser och skyldigheten bör vara tillfällig.

Företagen kan få incitament, till exempel ytterligare tilldelning av kvoter, för att följa tekniken på frivillig basis, föreslår fiskerikommittén.

Ledamöterna föreslog också bestämmelser för att skydda integriteten och personuppgifter.

EU-kommissionen uppmanas dock att se över effektiviteten hos fångstövervakningskameror ombord och inspelningsanordningar för kontrolländamål efter fem år för att bedöma ny teknik som kan vara tillgänglig då.

Förslaget om kameror innebär att en effektiv och billig kontrollåtgärd inte kan införas i nuläget. Detta är ett förslag som tillmötesgår det mer storskaliga bottentrålsfisket.

Idag har de flesta moderna och nya  trålare kameror för att övervaka trålen i aktern av båten, för att övervaka maskin och andra delar av båten. En de har kameror eller annan utrustning för övervakning av fångsten, enstaka har kameror och annan elektronisk utrustning på själva trålen. De kameror som finns används dock inte för inspelning och kan därför inte användas för kontroll av fisket.

Rapporten från PECH ska skickas till EU-parlamentet för godkännande den 8 mars.

I förslaget från PECH finns också en defintion av fritidsfiske liksom regler för att reglera detta.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!