Familjen Knak har sålt sina båtar till nybildat fiskeriföretag i Hirtshals

Leif Knak och hans son Andi Knak i Thyborøn har en längre tid vari ägare av de två fiskebåtarna L 573 Hallingsø och L 673 Meilsø. Även innan dessa båtar införskaffades ägde familjen Knak flera olika fiskebåtar och de har under lång tid bedrivit ett fiska med inriktning på industrifiske av tobis och skarpsill som råvara till fiskmjölsindustrin. Men nu tycks de ha avvecklat sina fiskeriintresssen och sålt båda båtarna.

L 573 Hallingsø har blivit HG 465 East Ocean och L 673 Meilsø har blivit HG 462 West Ocean. Köpare av båda båtarna är AB Ocean ApS. Ägare av detta företag är 6 personliga holdingbolag som ägs av lika många privatpersoner. Fridi Petur Magnusen kontrollerar 22,5% av aktierna och rösterna i AB Ocean ApS, hans bror Roi Magnusen 22,5%, Fridalvur Virgarsson Tindskard 27,78%, hans bror Runi Virgarson Tindskard 16,66%, Gunnar Nolsø 5,56% och Nicolai Asbjørn Magnusen (son till nån av de andra Magnusen) 5%. Bolaget äger också HG 162 North Ocean (den tidigare S 49 Birgitte Martine) och HG 165 South Ocean (tid. S 47 Lasse) som köpts från Rederiet Ruth A/S som i sin tur köpte dem från Gitte Henning A/S.

Fridalvur Virgarsson Tindskard kontrollerar också 55,56% av aktier och röster i Beinur A/S, Runi Virgarson Tindskard 33,33% och Gunnar Nolsø 11,11%. Beinur A/S äger den stora pelagiska fiskebåten HG 62 Beinur. Bröderna Tindskards syster Elin Virgarsdotter Tindskard äger S 281 Elin ApS som äger fiskebåtarna HG 281 Elin och HG 63 Brestur. Fridalvur Virgarsson Tindskard är styrelsemedlem i Danmarks Pelagiske PO (DPPO).

Fridi Petur Magnusen kontrollerar för sin del också 45% i Asbjørn A/S, Roi Magnusen 45% och Nicolai Asbjørn Magnusen 10%. Asbjørn A/S äger de pelagiska fiskbåtarna HG 265 Asbjørn och HG 365 Junior. Fridi Petur Magnusen är också styrelseordförande i Danmarks Pelagiske PO där också Roi Magnusen är styrelsemedlem.

Sammantaget är de nya ägarna av familjen Knaks två båtar några av Danmark största fiskeriföretag med några av de största båtarna. De är också delägare i reparationsvarvet Hirtshals Yard.

S 47 Lasse och S 49 Birgitte Martine, idag HG 165 South Ocean och HG 162 North Ocean.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!