Svenskdominerade Skagen – Ginneton och Gifico

Ett av många svenskägda fiskeriföretag i Skagen är Gifico ApS som till 50% ägs av svenska Fiskeri AB Ginneton och till 50% av en rad holdingbolag som också ägs av Fiskeri AB Ginneton, SJC Holding Skagen ApS, CPC Holding Skagen ApS, JOC Holding Skagen ApS och Midway Holding ApS. Följaktligen är Gifico ApS ett dotterbolag till Fiskeri AB Ginneton.

Fiskeri AB Ginneton ägs av bröderna Thor Claesson, Kurt Claesson och Sture Claesson med 1/3 var. Koncernen redovisade totalt cirka 50 anställda totalt år 2019 med en omsättning på 138 miljoner SEK och en vinst på 22 miljoner SEK. Bokförda tillgångar var på totalt 652 miljoner varav 270 miljoner i fiskerättigheter och 348 miljoner i fiskebåtar. De fiskebåtar bolaget äger i Sverige är den stora pelagiska båten GG 203 Ginneton på 1 337 bruttoton och den mindre demersala trålaren GG 210 Vera C på 98 bruttoton som främst används till kräftfiske.

GG 203 Ginneton

Gifico ApS äger den stora pelagiska trålaren S 205 Ceton på 2 135 bruttoton. Bolaget gjorde en vinst på 15 miljoner DKK år 2019. Totala bokförda tillgångar var var 356 miljoner DKK varav 179 miljoner DKK i fiskerättigheter och 169 miljoner i fiskebåtar. Antalet anställda i Danmark är 5.

S 205 Ceton

Andel av fiskerättigheterna för Gifico ApS, fiskart och kvot, andel (Danmark)

 • Sill Nordsjön, 0,9%
 • Sill östra Östersjön, 15,0%
 • Brisling Nordsjön, 8,3%
 • Brisling Skag/Katt, 9,2%
 • Brisling Östersjön, 4,2%
 • Tobis, 6,4%
 • Sperling, 16,0%

Total IOK-andel, 5,7%

Andel av fiskerättigheterna för Fiskeri AB Ginneton, fiskart och kvot, andel (Sverige) Källa: Havs- och vattenmyndigheten

 • Sill, Norska havet, 16,4%
 • Sill Nordsjön, 15,7%
 • Sill Nordsjön norsk zon, 17,8%
 • Sill Skag/Katt/Nord, 7,5%
 • Sill Skag/Katt, 7,5%
 • Sill östra Östersjön, 11,7%
 • Skarpsill Skagerak, 3,6%
 • Skarpsill Östersjön, 10,7%
 • Makrill, 15,1%
 • Makrill norsk zon, 16,8%
 • Blåvitling, 12,0%
 • Tobis, 10,7%

I Sverige har företaget också stora årliga fiskemöjligheter för kräfta (jomfruhummer).

Styrelsen i Fiskeri AB Ginneton består av Thor Claesson (VD), hans son Johannes Claesson (suppleant) samt Kurt Claesson (ordf.) och hans son Philip Claesson (suppleant). Dessa fyra plus Kurt Claesson söner Jacob Claesson och Jonathan Claeson Chamoret utgör styrelsen i Gifico ApS.

Thor Claesson sitter också i styrelsen för Thor Claesson AB, Saltskär Bygg och Fastighetsservice AB, samt som suppleant i Fiskebäcks Hamn AB, Fiskebäcks Utvecklings AB och Västkustfisk SVC AB. Thor Claesson med familj är ägare av Saltskär Bygg och Fastighetsservice AB.

Brodern Kurt Claesson är även styrelseordförande i Swedish Pelagic Federation PO, styrelseledamot i Fiskebäcks Utveckling AB, Fiskebäcks Andelsförening, Fiskebäcks Hamn AB och Fiskebäcks Fiskhamnsförening. Han är suppleant i Jonathan Chamoret AB, CPC Holding AB och Jacob Olof Claesson AB.

Johannes Claesson är för sin del även styrelseledamot i Fiskebäcks Hamn AB, Fiskebäcks Utvecklings AB, Pelagic Seafood Sweden AB (som han också äger 1/3 av, övriga delägare är Lars-Uno Bryngeld och Dan Börjesson), Saltskär Bygg och Fastighetsservice AB och Johannes Claesson AB samt suppleant i Thor Claesson AB.

Philip Claesson är även ordinarie styrelseledamot i CPC Holding AB och suppleant i Fiskebäcks Hamn AB och Fiskebäcks Utvecklings AB medan Jonathan Chamoret är styrelseledamot i Jonathan Chamoret AB och Jacob Claesson i Jacob Olof Claesson AB samt suppleant i Fiskebäcks Andelsförening Fiskebäcks Fiskhamnsförening.

Läs även: Svenskdominerade Skagen – Astrid-koncernen

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!