Avtal om tillgång till norska fiskevatten klart

Ett genombrott i förhandlingarna mellan EU, Storbritannien och Norge om fiskemöjligheter i norskt vatten under 2021 har blivit klart. Det innebär att danska och svenska fiskare snart kommer att få tillgång till fiske i norska vatten igen.

Hittills har Norge inte tillåtit danska och svenska fiskare tillgång till sitt fiskevatten på grund av de komplexa förhandlingarna mellan EU, Storbritannien och Norge. Förhandlingarna som har pågått sedan årsskiftet har skapat stor frustration bland yrkesfiskare, särskilt för de som är beroende av tillgång till norskt vatten.

Den danske fiskeriministern Rasmus Prehn är glad över att han nu kan ge de danska fiskarna de goda nyheterna att de snart kan sätta kurs mot norska vatten:

– Jeg har meget stor sympati for de mange danske fiskere, der uden skyld har været fanget i et storpolitisk spil om fiskerimuligheder. Derfor har det længe stået øverst på min dagsorden, at vi igen skulle have sikret de danske fiskere adgang til norske farvande. Så jeg er meget glad for, at der med dagens aftale nu igen er sikret adgang til norske farvande. Jeg har presset på for dette ved enhver given lejlighed og mine folk i ministeriet, har arbejdet hårdt for at sikre denne aftale, siger fiskeriminister Rasmus Prehn.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri är i kontakt med Europeiska kommissionen för att ta reda på från vilket datum som de danska och svenska yrkesfiskarna har tillgång till norska vatten.

Avtalet mellan EU och Norge handlar om fiskekvoter för Skagerak och Kattegat under 2021 för torsk, kolja, vitling, rödspätta, räkor och sill. Avtalet har stor betydelse för danska och svenska yrkesfiskare.

En överenskommelse har också uppnåtts mellan EU, Storbritannien och Norge om de totala fiskekvoterna 2021 för torsk, kolja, sej, vitling, rödspätta och sill i Nordsjön.

Det trilaterala avtalet är historiskt, eftersom det är första gången sedan Storbritanniens utträde ur EU att ett sådant trilateralt avtal finns. Den danske fiskeriministern Rasmus Prehn hoppas att detta kommer att bana väg för ett nytt och bra samarbete i framtiden:

– Jeg håber, at vi med aftalen har lagt vejen for et nyt, godt og tillidsfuldt samarbejde, hvor vi i fællesskab kan skabe rammerne for et bæredygtigt fiskeri i Europa. Nu handler det om, at vi snart når i mål med den samlede aftale for fiskeriet i 2021. Det synes jeg, at vi skylder fiskerne, siger han.

För närvarande behövs fortfarande ett avtal mellan EU och Storbritannien om kvoter för ett antal gemensamma bestånd i Nordsjön. Det handlar bl.a. om tobis, skarpsill, marulk, kummel och ett antal plattfiskarter. Slutligen måste dessa EU-kvoter införas i den årliga förordningen om fiskekvoter för 2021, så att fiskemöjligheterna äntligen kan träda i kraft.

Tillgången till norskt vatten ska dock inte implementeras ytterligare i EU-lagstiftningen och kommer därför att gälla från så snart som möjligt efter avtalets ingående. Exakt datum är dock ännu okänt.

I det trilaterala avtalet mellan EU, Norge och Storbritannien anges följande fiskemöjligheter:

Art Område TAC (tons) Procentvis ændring i forhold til 2020 Heraf til EU  
 
% Tons  
Torsk* Nordsøen 13.246 – 10 % 39,03 5.170  
Kuller (Kolja) Nordsøen 42.785 + 20 % 14,21 6.080  
Sej Nordsøen, Skagerrak/Kattegat 59.512 – 25 % 37,3 22.198  
Hvilling (Vitling) Nordsøen 21.306 + 19 % 31,3 6.669  
Rødspætte (Rödspätta) Nordsøen 143.419 -2,3 % 66,53 95.417  
Sild, konsum Nordsøen, Østlige Engelske Kanal 356.357 -7,90% 52,56 187.301  
Sild, bifangst Nordsøen 7.750 -13,40% 98,18 7.609  

Det bilaterala avtalet mellan EU och Norge om Skagerak och Kattegat anger följande fiskemöjligheter:

Art Område TAC (tons) Procentvis ændring i forhold til 2020 Heraf til EU  
 
% Tons  
Torsk* Skagerrak 1.893 -10 % 97 1.832  
Kuller (Kolja) Skagerrak, Kattegat 2.630 +20 % 96 2.519  
Hvilling (Vitling) Skagerrak, Kattegat 929  -44% 98,2 912  
Rødspætte (Rödspätta) Skagerrak 19.188 -2,3 % 98 18.804  
Rejer** (Räkor) Skagerrak 3.186 -48 % 53 1.702  
Sild, konsum (Sill) Skagerrak, Kattegat 21.604 -12% 87 18.723  
Sild, bifangst (Sill) Skagerrak, Kattegat 6.659 0% 100 6.659  

* Kompletterande tilldelning för torsk i Nordsjön och Skagerrak kommer också att bibehållas fram till 2021.

** Räkfiskemöjligheterna är provisoriska på grundval av råd för första halvan av 2021. De slutliga fiskemöjligheterna för räka för hela 2021 kommer att bestämmas på grundval av ICES-råd som publicerades i mars 2021.

Fiskemöjligheterna för skarpsill (brisling) är sen tidigare fastställda för fiskeåret 1 juli 2020-30. Juni 2021.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!