Industrifiskarnas Thyborøn – L 520 Emmie Noah och familjen Langer

L 520 Emmie Noah. Bild: Manfred

L 520 Emmie Noah är en industrifiskebåt på 562 bruttoton i Thyborøn som ägs av ett partrederi bestående av DBL Fiskeri ApS, Michael Ruby och Niki Andersen ApS som har 1/3 var. DBL Fiskeri ApS ägs av DBL Holding ApS som ägs av Danny Broe Langer medan Niki Andersen ApS ägs av Niki Tygstrup Andersen.

DBL Holding ApS gjorde ett resultat på nästan 18 miljoner DKK år 2019. De bokförda tillgångarna var totalt 30 miljoner DKK. Dotterbolaget DBL Fiskeri ApS har ännu inte redovisat några siffror då bolaget bildades under 2020.

Resultatet för Niki Andersen ApS under 2019 var nästan 1 miljon DKK och de bokförda tillgångarna totalt 6 miljoner DKK.

Andel av fiskerättigheterna för P/R L 520 Emmie Noah, fiskart och kvot, andel

 • Brisling Nordsjön, 1,1%
 • Tobis, 1,1%

Total IOK-andel, 0,5%

DBL Holding ApS äger också 50% av fiskeriföretaget Brdr. Langer A/S tillsamman med Jens Peter Langer Holding ApS som ägs av brodern Jens Peter Langer. Brdr. Langer A/S äger den mindre fiskebåten L 220 Jeanette på 18 bruttoton och kvotbåten L 286 Maria. DBL Holding ApS är också delägare i DBL Ejendomme ApS och Jysk Montage 2021 ApS.

Brdr. Langer A/S gjorde en vinst på drygt 4 miljoner DKK år 2019 och de bokförda tillgångarna var totalt 89 miljoner DKK varav 23 miljoner i fiskerättigheter.

Andel av fiskerättigheterna för Brdr. Langer A/S, fiskart och kvot, andel

 • Sill Limfjorden, 4,7%

Total IOK-andel, 0,6%

 • Torsk Nordsjön, 0,1%
 • Kuller Nordsjön, 0,1% (Kolja)
 • Tunga Nordsjön, 0,1%
 • Tunga Sk/Ka/Øs, 0,1%
 • Rödspätta Nord, 0,3%
 • Piggvar/Slätvar, 0,1%
 • Jomfruhummer Nord, 0,1%

Total FKA-andel, 0,1%

Dessutom är DBL Holding ApS delägare i Thyborøn Invest A/S vara övriga delägare är EKP ApS (Michael Lodahl), PMT Holding ApS (Per Mollerup), Jens Peter Langer Holding ApS, AB Bro ApS (Anton Bro) och Wichmann Fishing ApS (Christian Wichmann Rasmussen). Thyborøn Invest A/S är delägare i fiskindustri- och fiskhandelsföretagen Scandic Salmon A/S, Scandic Salmon MH ApS, Royal Norden Seafood A/S, Blå Biomasse A/S och Isværket Lemvig A/S.

Brdr. Langer A/S är liten minoritetsägare i Lidenlund Invest III 2008 ApS. Jens Peter Langer Holding ApS är moderbolag för JP Leisure ApS och HJ Fiskeri A/S samt hälftenägare i HJ Fiskeri Harboøre ApS. Dessutom minoritetsdelägare i 2 Ned ApS med en andel på 30% av aktier och röster. Henrik Nybo Langer äger för sin del 30% i 2 Ned ApS. Den andre delägaren i HJ Fiskeri Harboøre ApS är Hans Jørgen Jensen.

HJ Fiskeri Harboøre ApS äger den moderna trålaren L 820 Nanna Cecilie på 326 bruttoton. Fröetage gjorde en vinst på 5 miljoner DKK år 2019 och hade då bokförda tillgångar på totalt 92 miljoner DKK varav 53 miljoner i fiskerättigheter och 26 miljoner i fiskebåtar. Jens Peter Langer Holding ApS gjorde en vinst på 5 miljoner DKK år 2019 och hade bokförda tillgångar på totalt 102 miljoner DKK.

L 820 Nanna Cecilie. Bild: Thyborøn Skibs & Motor A/S

Andel av fiskerättigheterna för HJ Fiskeri Harboøre ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 5,0%
 • Torsk Skagerak, 1,5%
 • Torsk Kattegatt, 0,4%
 • Torsk västra Östersjön, 4,0%
 • Torsk, östra Östersjön, 1,0%
 • Sej, 4,5%
 • Kuller Nordsjön, 10, 0% (Kolja)
 • Kuller Skag/Katt, 2,7%
 • Kulmule, 8,1% (Kummel)
 • Tunga Nordsjön, 0,3%
 • Tunga Sk/Ka/Øs, 0,2%
 • Rödspätta Nord, 1,7%
 • Rödspätta Skag, 0,9%
 • Rödspätta Katt, 0,1%
 • Rödspätta Öster, 1,0%
 • Piggvar/Slätvar, 2,1%
 • Havtaske, 4,1% (Marulk)
 • Jomfruhummer Nord, 2,0% (Kräfta)
 • Jomfruhummer Sk/Ka, 0,3%
 • Jomfruhummer norsk zon, 7,8%

Total FKA-andel, 2,0%

Michael Ruby och Niki Tygstrup Andersen är också delägare i Fiskeriselskabet 2Bis ApS. Största ägare i Fiskeriselskabet 2Bis ApS är fiskmjölsföretaget TripleNine Thyborøn A/S och övriga ägare är John-Anker Hametner Larsen, Holger Lodberg, Andi Knak, René Hovgaard Schmidt och Danny Ørts Andersen.

TripleNine Thyborøn A/S ägs av TripleNine Group A/S som ägs av norska Koppernæs AS som i sin tur ägs av familjen Koppernæs.

Fiskeriselskabet 2Bis ApS hade en vinst på nästan 2 miljoner DKK år 2019 och bokförda tillgångar på total 127 miljoner DKK varav 118 miljoner i fiskerättigheter. Bolaget äger kvotbåtarna E 99 2Bis och L25 Aslan.

Andel av fiskerättigheterna för Fiskeriselskabet 2Bis ApS, fiskart och kvot, andel

 • Brisling Nordsjön, 8,5%
 • Tobis, 5,0%

Total IOK-andel, 3,1%

Danny Broe Langer är styrelseledamot i DBL Holding ApS, DBL Fiskeri ApS, DBL Ejendomme ApS, Jysk Montage 2021 ApS, Brdr Langer A/S, K/S Obton Solenergi Cremona I,  Obton Solenergi Cremona I KApS och Thyborøn Invest A/S.

Jens Peter Langer är för sin del styrelseledamot i Jens Peter Langer Holding ApS, JP Leisure ApS, HJ Fiskeri A/S, HJ Fiskeri Harboøre ApS, Ejendomsselskabet Nordsøkaj 26B ApS, Blå Biomasse A/S, Brdr. Langer A/S,  Thyborøn Invest A/S, Lidenlund Invest III 2008 ApS, Thyborøn Havns Fiskeriforening, K/S Obton Solenergi Cremona I,  Obton Solenergi Cremona I KApS och Langer Udlejing I/S. I styrelsen för Brdr. Langer A/S sitter också Jette Langer.

Niki Tygstrup Andersen är för sin del styrelseledamot i Niki Andersen ApS, Fiskeriselskabet 2Bis ApS och Thyborøn Havn Fiskeriforening A/S som ägs av Thyborøn Havns Fiskeriforening. Michael Ruby är enbart styrelsemedlem i Fiskeriselskabet 2Bis ApS.

Läs också: Industrifiskarnas Thyborøn – Hametner Larsen

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!