Västkustöar som överlever trots dåliga odds – Dyrön

Dyrön eller som den formellt heter, Stora Dyrön, är en liten ö söder om Tjörn. Det är en bilfri ö som nås med personfärja från Rönnäng eller från Rörtången på fastlandet innanför Brattön (Stora Brattön, Blåkulla). Dyrön hade 187 invånare år 2018 och befolkningen har minskat från 215 invånare 2015. Flest invånare hade Dyrön vid mitten av 1960-talet och 1965 fanns det 325 invånare på ön. Befolkningen på ön är mycket större på sommaren än på vintern på grund av alla sommargäster.

Dyrön

Trots en kraftig minskning av befolkningen så har Dyrön klarat sig bättre än grannöar som Åstol och Tjörnekalv. På Åstol har befolkningen minskat från 540 personer år 1960 till 189 personer år 2015 medan Tjörnekalv som haft över 200 invånare idag har en befolkning på dussintalet personer. Anledningen till att Dyrön klarat sig något bättre är sannolikt att det finns kvar ett visst yrkesfiske på ön. Delvis på grund av att det är svårt att få bygglov, för att inte säga omöjligt, på Dyrön flyttar dock många yngre till Rönnäng och så gör då även fisket.

Dyrön är en liten ö med något så ovanligt som två lite ordentligare hamnar, en åt söder och en åt norr.

Två större fiskeriföretag har sin båtar registrerade registrerade med Dyrön som hemmahamn. Ett av dem är Båt GG 330 Carmona AB som visserligen i detta nu inte har nån båt. En ny båt är dock beställd. Det andra större företaget är Arkö Fiske AB med GG 707 Arkö som dock i allmänhet ligger i Rönnäng där flertalet av delägarna också bor och bolaget har sin adress. Dessutom finns GG 350 Liz AB som har GG 330 Carmonas besättning som ägare. Företaget äger en mindre fiskebåt, GG 350 Liz.

Båt GG 330 Carmona AB med familjen Gustafsson som ägare är Dyröns överlägset största företag. Det näst största är Gunnars Båtturer AB som har samma ägare, familjen Wikström, som Gunnars Båtturer & Charter AB. Gunnars Båtturer AB kör reguljär färjetrafik från Rörtången via Rökan medan det andra bolaget ordnar utflykter, resor för sällskap etc.

I södra hamnen ligger restaurangföretaget Linas Brygga AB med café och restaurang. Ägare är Lina Toresson. Företagets lokal ligger i anknytning till sjömacken som drivs av Dyröns Oljor AB var ägare är Dan-Tore Toresson far till Lina Toresson. Dan-Tore Ivar Toresson och hans fru Mona Elisabeth Toresson är också ägare av Danafisk HB. På ön finns också en livsmedelsbutik (ICA Nära) liksom ett guld- och silversmedsföretag vid namn TinTin som drivs av Tintin Hallding.

Omsättning för företag på Dyrön  omsättning MSEK 2019

  1. Båt GG 330 Carmona AB, 50,1
  2. Gunnars Båtturer AB, 9,0
  3. Gunnars Båtturer & Charter AB, 2,4
  4. Dyröns Oljor AB, 1,9
  5. Linas Brygga AB, 1,0
  6. GG 350 Liz AB, 0,9
  7. Dyröns Turistservice AB, 0,2 (dotterbolag till Dyröns Oljor)

Dyrön har flera föreningar såsom Dyröns IF, Dyröns samhällsförening, Elims pingstkyrka och EFS-kyrkan.

Mest känt är dock Dyrön sannolikt för sitt vilda bestånd av mufflonfår.

Mufflonfåret anses av många vara tamfårets förfader härstammar från sydvästra Asien och fanns ursprungligen i de områden som idag utgör länderna Armenien, Azerbajdzjan, Indien, Iran, Kazakstan, Oman, Pakistan, Tadzjikistan, Turkiet, Turkmenistan och Uzbekistan. I förhistorisk tid kan de ha funnits så långt västerut som till Balkan.

Europeiska mufflonfår som finns på bland annat Sardinien och Korsika är förmodligen förvildade tamfår av en tidig typ och alltså införda av människan i likhet med mufflonfåren i Sverige som dels hålls i hägn för jakt och dels lever vilt på Dyrön i Bohuslän, på vissa ställen i Sörmland och även i andra delar av Sverige.

Mufflonfår på Dyrön

Mufflonfår har ganska imponerande horn som kan bli upp till 65 centimeter långa. En del tackor kan också ha horn, som i så fall blir betydligt kortare, men de flesta saknar dem. Baggarna är större än tackorna, med en mankhöjd på omkring 90 cm, kroppslängd upp till 130 cm och vikt på omkring 50 kg. Vikten för tackorna är omkring 35 kg.

Läs också: Västkustöar som överlever trots dåliga odds – Lyr

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!