Västkustöar som överlever trots dåliga odds – Lyr

Lyr eller Lyrön är en ö som ligger invid Orust. Både innanför och utanför faktiskt. Innanför Mollösund, dvs öster om Mollösund som ligger på Orust men samtidigt också väster om större delen av Orust.  Förbindelsen till Orust upprätthålls med en eldriven bilfärja.

Ön har en yta på 857 hektar (8,57 km²) med en bofast befolkning på cirka 130 personer år 2012 och ännu något lägre idag. Mellan 2006 och 2012 minskade befolkningen med 30 personer. Ön har en sommarbefolkning på omkring 1 000 personer enligt en intressant artikel i Bohusläningen som skriver om företagsverksamhet på ön som exempelvis Lyröns entrepenad och Bryggvingen AB.

Lyröns entreprenad är ett jordbruksföretag:

Här ute driver Anne och Bengt Hermansson Lyröns entrepenad. De är två av något hundratal fastboende här ute och driver själva med fåravel, köttdjur, lite försäljning och att sköta och bevara landskapet på Lyrön och några andra öar i Stigfjorden.

– Vi jobbar en hel del åt Västkuststiftelsen som äger marker på många ställen öarna utmed kusten, säger Anne Hermansson.

Bengt Hermansson kör emellanåt ungdomar och vuxna med häst och vagn runt om i naturen i Bohuslän. Ibland kör han med bröllopspar.

Själv är han uppväxt här på ön i en släkt som har bott sedan 1500-talet. Frun Anne träffade han i 14-årsåldern, när hon sommargästade ön. Så i och med det fick ön in lite nytt blod, för hon stannade kvar och i dag har sonen Andreas med sin fru Therese också eget företag här ute – Lyröns transport AB. Det unga paret tar också så sakteliga tar över entreprenadverksamheten, berättar Anne.

Bryggvingen AB driver en restaurang och en fiskaffär vid en liten vik i Äng på Lyr samt yrkesfiske. Ägare av företaget är Erik Lyräng som i styrelsen för bolaget har sin far Robert Willy Lyräng som suppleant. Restaurangen och fiskaffären är öppna från påsk och fram till jul. Han har idag en modern fiskebåt som heter LL 97 Zenith och är på 24 bruttoton med en längd på 12 meter (eller exakt 11,99 meter). Båten byggdes som LL 9 Svartskär år 2017 och köptes av Erik Lyräng i år. I Bohusläningen intervjuas Erik Lyräng och han säger bland annat:

– Vi startade med att söka bygglov 2008 och öppnade först fiskaffär som hade 17 sittplatser ute på bryggan. Sedan har verksamheten vuxit efter hand och det känns ju bra, säger han som själv är genuin öbo med både morfar och farfar som kommer här ifrån Lyrön.

Omsättning för företag på Lyr,  omsättning MSEK 2019

  1. Bryggvingen AB, 8,8
  2. Lyröns Transport AB,  2,7
  3. Lyrön Förvaltnings AB, 0,4

Utöver dessa företag finns också Biléns Arkitektkontor på Lyr KB och fibernätverkskooperativet LyrNet ek.för.

Men det finns ingen livsmedelsbutik, ingen idrottsförening, ingen skola och ingen förskola på Lyr. För att en ö ska överleva i längden är sånt ofta nödvändigt. Men i Lyrs fall kanske det inte behövs då Orust är så nära och förbindelserna dit bra.

Läs mer: