Industrifiskarnas Thyborøn – TripleNine

Den största andelen av aktierna och rösterna i Fiskeriselskabet 2Bis ApS innehas av fiskmjölsföretaget TripleNine Thyborøn A/S. Övriga delägare är Holger Lodberg, Andi Knak, René Hovgaard Schmidt, Danny Ørts Andersen, Michael Ruby och Niki Tygstrup Andersen. De två sistnämnda är tillsammans med Danny Broe Langer delägare i industrifiskebåten L 520 Emmie Noah (tidigare L 854 Helle Ronny).

TripleNine fiskmjölsfabrik i Thyborøn

TripleNine Thyborøn A/S ägs av TripleNine Group A/S som ägs av norska Koppernæs AS som i sin tur ägs av familjen Koppernæs. En del av innehavet av aktier (sannolikt 50%) i TripleNine Group A/S innehar Koppernæs AS via bolaget Triple Fish A/S som de äger cirka 88% av. FF Skagen, en annan fiskmjölstillverkare äger cirka 12%.

Fiskeriselskabet 2Bis ApS hade en vinst på nästan 2 miljoner DKK år 2019 och bokförda tillgångar på total 127 miljoner DKK varav 118 miljoner i fiskerättigheter. Bolaget äger kvotbåtarna E 99 2Bis och L25 Aslan. Företaget är ett sätt för TripleNine att garantera en del av råvarutillförslen och de hyr ut sina fiskerättigheter till fiskeriföretag som ofta också är delägare i Fiskeriselskabet 2Bis ApS.

Andel av fiskerättigheterna för Fiskeriselskabet 2Bis ApS, fiskart och kvot, andel

  • Brisling Nordsjön, 8,5%
  • Tobis, 5,0%

Total IOK-andel, 3,1%

Utöver sin andel i Fiskeriselskabet 2Bis ApS äger TripleNine Group A/S även fiskeriföretaget Pesquera Lota Protein LTDA i Chile liksom fiskmjölsföretaget Lota Protein SA i samma land. TripleNine Lota äger snörpvadsbåten Santa Maria II på 838 bruttoton och har enligt uppgift 1,5% av fiskerättigheterna för taggmakrill, 2,4% av sardinrättigheterna och 2% av hokirättigheterna i Chile.

I Norge är bolaget genom dotterbolaget TripleNine Vedde AS som driver en fiskmjölsfabrik också delägare i fiskindustriföretag Fosnavaag Pelagic AS med 29,6% av aktier och röster. Huvudägare är Nils Sperre AS (familjen Sperre) med 50,1% av aktier och röster. Fosnavaag Pelagic bedriver ingen fiskeriverksamhet och innehar inga fiskerättigheter.

I styrelsen för Fiskeriselskabet 2Bis ApS är Jes Bjerregaard, John-Anker Hametner Larsen, Andi Knak, Michael Ruby, Niki Tygstrup Andersen, Holger Lodberg, René Hovgaard Schmidt och Danny Ørts Andersen ledamöter. Jes Bjerregaard sitter också i styrelsen för TripleNine Thyborøn A/S, TripleNine Gorup A/S med flera företag i TripleNine-koncernen då han är koncernchef i denna.

TripleNine Thyborøn A/S äger också en del i Generationsskifteselskabet Thyborøn-Thorsminde A/S i vars styrelse de representeras av Morten Broberg från företagsledningen. Det finns även fler dotterbolag såsom Losseselskabet 999 A/S, Essi A/S, TripleNine Esbjerg A/S och TripleNine Services Esbjerg A/S.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!