Okunnigt om Seaspiracy i svensk media

Seaspiracy är en så kallad dokumentär och recenseras som sådan i svenska medier. Det är okunnigt och felaktigt av svenska medier. Unga och/eller okunniga journalister har sett filmen och upprörts. Filmen är dock ingen dokumentär utan en propagandafilm fylld med falska nyheter, felaktiga så kallade fakta och rena lögner. Svenska medier bidrar till spridningen av dessa falska nyheter och lögner genom sitt sätt att rapportera om filmen.

Expressen skriver exempelvis att de bevisade felaktigheterna och lögnerna är påstådda felaktigheter. Det är bara okunniga och i detta sammanhang obildade journalister som skriver på det viset. I detta fall en kvinna som heter Malin Hansson. Det är inga lösa påståenden om att det är lögner som sprids i Seaspiracy utan det är ett faktum att det rör sig om lögner och felaktigheter.

  • Slaveri är mycket ovanligt inom fisket men förekommer på vissa håll i världen.
  • Bifångster av havsdäggdjur, fåglar och sköldpaddor har minskat kraftigt.
  • Spökgarn är ett problem i vissa områden invid kuster. Men i det stora hela är det inte ett stort problem. Fiskeredskap utgör en minoritet av plasten i haven, inte en majoritet.
  • Den valjakt som förekommer i världen är hållbar och riskerar inte valbestånden. Fisket och jakten är idag inte ett hot mot delfiner eller valar.
  • En stor del av världens fattigaste är beroende av fisk för sin överlevnad. Att sluta äta fisk är därför inte ett alternativ.
  • Fiskbestånden i världen är inte rent generellt på nedgång som Seaspiracy påstår, utan i huvudsak på uppgång.
  • Det finns gott om exempel på hållbart fiske och definitionen på hållbart fiske är mycket enkel och klar. Hållbart fiske är när det inte fångas mer fisk än vad som är möjligt för att fiskbestånden inte ska minska. En majoritet av världens fiske är hållbart (fullt utnyttjade eller underutnyttjade bestånd).
  • Fisken i världen kommer inte att ta slut.

I Aftonbladet är det ännu värre än i Expressen. Där nämner journalisten Karolina Fjellborg inte en att Seaspiracy utsatts för kraftig kritik, att den är full med lögner, felaktigheter och falska nyheter. I en totalt okritisk recension som uppenbarligen bygger på att hon inget kan om fiske och havsmiljö sväljer hon bara de falska nyheterna, felaktigheterna och lögnerna i Seaspiracy rakt upp och ner. Sånt är inte ens journalistik. Det är bara dumheter. Och i TV 4 är Parisa Amiri precis lika okunnig och oseriös som Fjellborg i Aftonbladet.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!