Trålarna som kommer att drabbas om trålfiskegränsen skulle flyttas ut

Om trålfiskegränsen flyttas ut kommer det i stort sett bara att påverka de små kustnära trålarna. Skulle den flyttas ut i hela Sverige så skulle det småskaliga räkfisket, en stor del av kräftfisket, siklöjefisket och det småskaliga sillfisket i Östersjön slås ut. Om trålgränsen bara flyttades ut i Bottenhavet och den egentliga Östersjön ner till Kalmarsund skulle det småskaliga sillfisket i Östersjön slås ut. Det storskaliga fisket av sill i Östersjön  som sker längre ut skulle i praktiken inte påverkas alls:

–Vi upplever det som att man presenterar en enkel lösning på ett komplext problem. Det blir en enskild aktör som pekas ut som syndabock, att om vi bara tar bort de stora stygga båtarna så kommer allt lösa sig. Vi tror inte att den beskrivningen av verkligheten är sann, och inte heller att förslaget på lösning kommer hjälpa, säger Malin Skog vid SPF.

–Det kommer snarare att skapa nya problem. De som framförallt kommer att drabbas är de småskaliga, regionala, kustnära trålarna. De har svårast att förflytta sig långa sträckor för att fånga fisk någon annanstans, och har heller inte kvoter på andra håll till exempel på Västkusten eller i Nordsjön. De kommer slås ut helt av ett sådant beslut, menar Malin Skog.

Anton Paulrud, vd på SPF, instämmer:

–Det blir lätt att man tar tag i det som går, då blir det trålgränsen. Men den nuvarande trålgränsen har aldrig blivit utvärderad. Sillen går in och leker på våren, men det storskaliga fisket fiskar bara i Östersjön mellan oktober och mars. Effekten av en utflyttning för att skydda lekande sill påverkar bara de småskaliga båtarna. Det blir ett slag i luften.

SG 73 Saga. Bild: SPF

KR 210 Solana. Bild: SPF

De båtar det handlar om och som riskerar att slås ut är bland annat VK 190 Scanö från Händelöp utanför Västervik, VY 242 Vestland (256 bt) från Kappelshamn, VY 33 Britton (113 bt) från Ronehamn, VY 43 Viken (71 bt) från Botvaldevik, KR 210 Solana (51 bt) från Byxelkrok, NG 6 Mia (12 bt) från Oxelösund, SG 73 Saga från Krokås, VY 21 Axelia från Ronehamn och NG 35 Ellis från Oxelösund slås ut. Även en del siklöjetrålare skulle drabbas.

Ovanstående bilder från Ronehamn tagna av Markus Westberg.

Swedish Pelagic Federation producentorganisation (SPF) är en ekonomisk förening som företräder det pelagiska fisket med drygt 40 medlemsfartyg längs hela Sveriges kust – allt ifrån de allra största på över 60 meter men även småskaliga kustfiskefartyg under tolv meters längd.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!