Dumheter av moderatpolitiker i Barometern om kvoter och fiske

Den svenska kvoten av pelagisk fisk (sill, skarpsill, makrill etc) är uppdelad i tre delar, en kustkvot, en regionalkvot och en kvot med individuella fiskerättigheter. Regionalkvot finns bara för fiskebåtar och yrkesfiskare i Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken. Det storskaliga pelagiska fisket får inte fiska på kustkvoten och deras fiske har därför ingen egentlig betydelse för det kustnära fisket och dess kvoter. De fiskar dessutom betydligt längre ut än det småskaliga kustnära fisket och alltså inte i samma vattenområden.

I det demersala fisket finns det kustkvot och årliga individuella fiskemöjligheter. När det gäller viktiga arter för det kustnära fisket i egentliga Östersjön så är dock de flesta inte kvoterade. Det storskaliga fisket bedriver inget fiske av dessa arter.

Enligt några okunniga moderata politiker, Hanne Lindqvist, Pär-Gustav Johansson, Patrik Olsen och Betty Malmberg, som skrivit en debattartikel i Barometern så försvinner det kustnära fiske på grund av den orättvisa kvotfördelningen. Problemet med detta är att det inte är korrekt. Till politikernas försvar kan sägas att de verkar missledd av en länsfiskekonsulent som istället för att hålla sig till forskning och vetenskap driver en politisk agenda utan verklighetsanknytning.

Kustkvoten av pelagisk fisk som sill och skarpsill i Östersjön fiskas i allmänhet inte upp och det som fiskas tas av små trålare och små snörpvadsbåtar. Orsaken till det är att det på grund av Livsmedelsverkets rekommendationer i princip inte går att sälja sillen från Östersjön till konsumtion. Priset blir då så lågt att det inte är lönsamt att fiska sill/strömming. Sill/strömming är därför ingen viktig fisk för kustfisket och att ge dem mer kvoter skulle inte innebära någonting för det kustnära småskaliga fisket. Fisket skulle inte öka.

De viktigaste arterna för det kustnära fisket är arter som aldrig fiskas av det storskaliga pelagiska fisket och som i allmänhet heller inte är kvoterade. Det handlar om torsk (kvoterad och förbjuden att fiska i större delen Östersjön), gädda, abborre, gös,  skrubbskädda (flundra) och ål (utrotningshotad och kvoterad). I Bottenhavet och Bottenviken är det sill (strömming), siklöja, sik och lax som är de viktiga arterna. Sill och lax är internationellt kvoterade arter medan sik och siklöja har en inhemskt beslutad kvot.

Kvoterna och reglerna för kvotfördelningen är inget problem. Moderaterna och länsfiskekonsulenten har helt enkelt fel.

Läs mer:

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!