Strandfiskarna – Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS

På Jylland finns det fortfarande några få fiskelägen där fiskebåtarna ligger på stranden, sjösätt från stranden och tas upp stranden. Båtarna landar också en stor del av fisken på stranden. De som finns ligger i huvudsak kring Jammerbugten på Nordjylland (Vendsyssel). Några av dessa fiskelägen är Thorupstrand, Slettestrand, Løkken, Nørre Lyngby Strand och Lønstrup. Thorupstrand har en lite större fiskeflotta medan de andra bara har ett fåtal små båtar eller inga alls.

Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS är ett fiskeriföretag som ägs av ett antal yrkesfiskare. Det fungerar som ett kooperativ. I styrelsen för företaget sitter Thomas Højrup, Karsten Nielsen, Gert Kristensen, Per Bogø Olsen och Ole Chr Eriksen. Delägare är troligen också Jonny Olsen, Bjørno Rune Vendelbo Nielsen, Jesper Studsgaard Olsen, Kim Bjerre, Arne Olsen, Niels Olsen, Bjarne Olsen, Jan Olsen, Tonny Kristensen och Kern Ove Kristensen. Bolaget har dotterbolagen Hav i Balance A/S och Thorupstrand Fiskercompagni ApS.

I Slettestrand finns Foreningen Han Herred Havbåde so är närstående Thorupstran Kystfiskerlaug. Föreningen äger Han Herred Havbåde Bådværft ApS.

2109 gjorde Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS en förlust på 300 000 DKK och hade bokförda tillgångar på 72 miljoner DKK varav 66 miljoner DKK i fiskerättigheter.

Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS äger fiskebåtarna A 126 Hebron på 10 bruttoton, HM 800 Jammerbugt på 92 bruttoton och HM 49 Kristine på 3 bruttoton. Bolaget har 2 anställda.  Alla yrkesfiskare som ingår i kooperativet åtar sig att enbart fiska med garn eller snurrevad. De Thorupstrandfiskare som fiskar med trålare får inte lov att vara med och de har i i allmänhet sin båt i Hanstholm.

Andel av fiskerättigheterna för Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 3,2%
 • Torsk Skagerak, 5,3%
 • Kuller Nordsjön, 0,6% (Kolja)
 • Kuller Skag/Katt, 0,6%
 • Kulmule, 4,1% (Kummel)
 • Tunga Skag/Katt, 1,3%
 • Tunga Nordsjön, 5,3%
 • Rödspätta Nord, 0,3%
 • Rödspätta Skag, 10,0%
 • Rödspätta Katt, 0,8%
 • Piggvar och slätvar, 1,1%

Total FKA-andel, 2,1%

Karsten Nielsen äger också Kikani Holding ApS som äger Kikani A/S. Kikani A/S (5 anställda) äger fiskebåten HM 79 Kikani på 14 bruttoton. Jesper Studsgaard Olsen äger Fiskeriselskabet Jesper Olsen ApS (2 anställda) som äger HM 94 E.M. Olsen 1 på 24 bruttoton. Dessutom äger han tillsammans med Lisbeth Olsen och Bo Studsgaard Olsen Thorupstrand Røgeri A/S.

Jonny Olsen äger HM 93 Liv på 23 bruttoton, Per Bogø Olsen äger HM 92 Goliat på 29 bruttoton, Bjørno Rune Vendelbo Nielsen har HM 83 Vestfjord på 12 bruttoton, Bjarne Olsen har HM 84 Mette Juul på 12 bruttoton, Kim Bjerre äger HM 70 Inge Sofie på 10 bruttoton, Arne Olsen de mycket små båtarna HM 76 Zita och HM 64 Walter som han äger ihop med Kim Bogø Olsen, Niels Olsen äger minibåten HM 16 Jesper, Tonny Kristensen har HM 8 Mikamale på 18 bruttoton och Kern Ove Kristensen äger den minimala båten HM 20 Livø genom bolaget A 20 Nordklit ApS. Ole Chr Eriksen äger T 13 Petrine.

I stort sett alla de båtar, ägare och företag som ingår i kooperativet har också egna fiskerättigheter. De är dock små och i allmänhet långt under 0,1% för nån enskild art eller av de totala FKA-rättigheterna.

Andel av fiskerättigheterna för HM 84 Mette Juul, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Skagerak, 1,0%
 • Kuller Skag/Katt, 0,4%
 • Tunga Skag/Katt, 0,1%
 • Rödspätta Skag, 2,1%

Total FKA-andel, 0,4%

Andel av fiskerättigheterna för HM 83 Vestfjord, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Skagerak, 0,6%
 • Tunga Skag/Katt, 0,1%
 • Rödspätta Skag, 0,2%

Total FKA-andel, 0,1%

Thomas Højrup som inte är fiskare sitter i styrelsen för Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS, Hav i Balance A/S, Thorupstrand Fiskercompagni ApS, Foreningen Thorupstrand Landingsplads og Pakhusforening, Skibsbevaringsfonden, och Fonden LivSalling.

I Kikani A/S, Kikani Holding ApS, Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS och Thorupstrand Fiskercompagni ApS är Karsten Nielsen styrelseledamot medan Per Bogø Olsen är styrelseledamot i Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS och i Thorupstrand Fiskeri- og  Ophalningsspil Amba. i Den sistnämnda styrelsen har han sällskap av Jan Olsen, Kim Bjerre, Kristian Susile Nielsen (också i styrelsen för Kikani A/S) och Julio van der Zwaart.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!