Isabella Lövin gör reklam för lögnaktiga filmen Seaspiracy

Seaspiracy är en Netflix-film som främst är känd för sina många lögner. Nu har tidningen ETC hemfallit åt att göra reklam för denna films falska nyheter med hjälp av bland annat Isabella Lövin. Hon är mest känd för att ha skrivit en lögnaktig bok om fiske så det kanske ändå är lite passande.

Seaspiracy hävdar det inte finns nåt hållbart fiske. Det är naturligtvis en lögn och MSC som hållbarhetsmärker fisk såväl som många fiskeriforskare har med kraft vänt sig om de påståenden som görs i filmen:

Seaspiracy claimed that MSC profits off of certifying unsustainable fisheries, which is simply not true.

The MSC has since responded to the film, saying:

Only fisheries that meet the rigorous requirements of our Standard get certified. Contrary to what the filmmakers say, certification is not an easy process, and some fisheries spend many years improving their practices in order to reach our standard. In fact, our analysis shows that the vast majority of fisheries that carry out pre-assessments against our criteria, do not meet these and need to make significant improvements to gain certification.

MSC also responded to the concern about the specific Icelandic fishery mentioned in the film, admitting that when the fishery reported higher levels of bycatch, its certification was revoked. It is impossible for fisheries to “pay for a blue tick,” as suggested in the film, since MSC assessments are carried out by third-party auditors. This is done to explicitly avoid the type of collusion that the film suggests is happening.

Faktum är att en majoritet av den fisk som fiskas kommersiellt är hållbart förvaltad.

Flera av de forskare och aktivister som intervjuas i filmen menar också att deras ståndpunkter förvanskats genom oseriös klippning och att deras intervjuer lagts in i  sammanhang där de inte hör hemma. På det sättet verkar det som forskarna och aktivister tycker nåt annat än det egentligen tycker.

Många miljöaktivister och forskare som arbetar med havet, fiske och havsmiljö menar också att filmen gör mer skada än nytta:

Writing for Vox, fisheries expert Daniel Pauly says: “Seaspiracy does more harm than good. It takes the very serious issue of the devastating impact of industrial fisheries on life in the ocean and then undermines it with an avalanche of falsehoods.” Pauly argues that the documentary misplaces the blame for overfishing and employs anti-Asian stereotypes, among other issues.

Casper Ohm, a marine biologist based in the UK, takes a similar view of the film. “Few truths are thrown into a sea of oversimplified interpretations—and worse, misinformation—on a broad topic that encompasses a series of complex, intersectional issues,” he says. “Nonscientific viewers may not be able to differentiate between facts and falsehoods.”

Filmen ljuger också om plasten i havet när det påstås att den huvudsakligen kommer från fisket. Faktum är att majoriteten det som påståtts vara plast i haven inte ens är plast och bara en mindre del kommer från fiskeredskap. Och det som är fiskeredskap kommer främst från det småskaliga och kustnära fisket.

Et annat påstående i filmen är att fisken i havet kommer att vara slut år 2048. Detta kommer från en studie som kom 2006 och där författaren av studien senar tagit avstånd från den son sagt att slutsatserna och uppgifterna i studien är felaktiga. Det är alltså ett felaktigt och falskt påstående.

Seaspiracy hävdar att den bifångst som längs tillbaka i havet är 40% av all fångst. Det är fel. 40% av all fångst är bifångst men bara en liten del av detta slängs tillbaks till havet. Sanningen är att 10% slängs tillbaks.

Antalet sköldpaddor som dödas i det US-amerikanska fisket är 4 600 per år. Inte 250 000 som filmen påstår.

Det är symptomatiskt att ETC publicerar en reklamartikel för tidningen. ETC är på grund av att de inte har några journalister som är kunniga när det gäller havsmiljö och fiske ett lätt byte för de som vill sprida falska nyheter kring dessa ämnen. Precis som alla andra svenska tidningar.

Läs mer:

 

 

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!