Karlsös grundstötning sommaren 2020 – orsak, problem och lösning

Natten till fredagen den 5 juni 2020 gick GG 567 Karlsö på grund väster om Hönö. Orsaken till olyckan var att den man som hade vakten på bryggan somnat. Att han somnade när han hade vakten berodde på att han sovit för lite under den gångna veckans trålning. Båtens besättning på två man hade beslutat sig för att gå hem till Hönö redan på torsdagskvällen trots att det sannolikt hade varit bättre att sova i Skagen först för att sen gå hem på fredagen.

Enligt haverikommissionen vore en lagändring så att lagstadgad vilotid för sjömän också gäller egenföretagare en lösning. För det vanliga är ju att varje fiskare ombord är egenföretagare. Han hyrs in eller arbetar för en del av förtjänsten som fångsten ger. Båten kan ägas av flera yrkesfiskare ihop eller av en enskild yrkesfiskare och det är företaget/fiskaren som äger båten som anlitar yrkesfiskaren som är egenföretagare för att arbeta ombord. Idag finns ingen reglering av vilotid för egenföretagare.

Ett problem med en sådan lagändring är att det fiske som GG 567 Karlsö och dess ägare ägnar sig åt, dvs fiskfiske, räkfiske och kräftfiske, inte kan bära en större besättning än två personer på en båt av Karlsös storlek. Fler än så gör att vinsten och lönen blir för liten.

Om lagen om vilotid skulle ändras behövs fler anställda ombord och fisket blir olönsamt. Den viktigaste orsaken till detta är att båtarna idag har för små kvoter för att fisket ska löna sig ordentligt. Det finns helt enkelt för många fiskebåtar som ska dela på för lite fisk. Detta leder till riskfyllda arbetsförhållanden med sömnbrist, farlig arbetsmiljö såväl som till uppgradering av fångsten i räkfisket. Genom att minimera besättningen och maximera fångsten av kokräka och fisk med högt kommersiellt värde klarar båtarna och fiskeriföretagen av lönsamheten ändå.

Regelverk skapar alltså förhållanden som inte är bra för de enskilda yrkesfiskarna och som inte är bra för fiskbestånden.

Enda kända och effektiva sättet att råd bot på grundproblemet med för många fiskebåtar på för liten kvot är att införa överförbara fiskerättigheter (TFC, ITQ). Exakt samma problematik försvann på några år i det pelagiska fisket efter att överförbara fiskerättigheter infördes. Det kan ske även i det demersala fisket på räka, kräfta och fisk.

PS. Jag vill påpeka att jag inte påstår att GG 567 Karlsö ägnar sig åt olaglig uppgradering. Att det förekommer vid enskilda tillfällen och på enskilda båtar är känt men alla båtar ägnar sig inte åt sånt och det finns därmed inget som tyder på GG 567 Karlsö skulle använda en sådan praktik.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!