Natursidan och Supermiljöbloggen ljuger om bottentrålningsrapporter

Forskare i Hong Kong har undersökt vilken effekt som ett stopp för bottentrålning i Hongs Kongs vatten har inneburit. Forskarna har gjort två undersökningar, dels har de undersökt 4 arter av räkor som har stort kommersiellt värde i några områden. Dels har de undersökt effekterna på den biologiska mångfalden i samma områden. De 4 arterna räkor har tidigare fiskats hårt. Natursidan och Supermiljöbloggen påstår att bottentrålsförbudet lett till en snabb återhämtning för de undersökta bestånden med flera hundra procent. Det är faktiskt delvis en lögn. Det har exempelvis inte skett nån återhämtning alls när det gäller de undersökta arterna av räkor.

Så här står det i den vetenskapliga rapporten om räkorna:

The present study failed to detect any increases in either relative or absolute abundance or biomass among the four commercially important stomatopod species 3.5 years after the implementation of the trawl ban in Hong Kong.

Det minskade fisketrycket har inte lett till ökad förekomst av de 4 räkarterna i Hong Kongs vatten. Rapporten föreslår att ökad förekomst av fiskarter som lever på räkorna kan ha bidragit till att räkbestånden inte ökat och de föreslår också att klimatförändringar med varmare och surare hav påverkat bestånden av de fyra räkarterna till det sämre. När det gäller detta så är Natursidans och Supermiljöbloggens påståenden felaktiga och lögnaktiga.

I Sverige finns det studier som visar att mängden räkor ökar vid bottentrålning så länge fisketrycket inte är för hårt.

Däremot är det helt klart, vilket har visats vid flera studier, att den biologiska mångfalden minskar vid bottentrålning och att sammansättningen av arter förändras. Detta har också undersökts i Hong Kong och så här står det i den vetenskapliga rapporten:

Encouragingly, our results demonstrated that 2.5 years after the trawl ban in tropical Hong Kong waters, there was remarkable recovery in benthic habitat as shown by the decreases in bottom water SUS and turbidity, increases in sedimentary TOM, TVS and COD (Hypothesis 1); and recovery in the macrobenthic communities as shown by increases in abundance, species richness and functional diversity (Hypothesis 2), as well as reduced fragmentation of macrobenthic communities (Hypothesis 3).

[…]

The changes in macrobenthos we observed, especially in the open waters around Hong Kong, appeared to be mainly due to the cessation of physical disturbances of fishing gear to vulnerable, sessile and long-lived taxa, and recovery of benthic habitats (e.g. increased heterogeneity and TOM) allowing them to support higher species richness, biomass and abundance of macrobenthos39. The lower benthic diversity in the more landlocked Tolo Harbour (Sites 21, 22, 23 and 24) has been attributed to the historical discharge of contaminants and seasonal hypoxia in bottom waters29,40, and the lack of biotic recovery in this area indicated that recovery of benthic community post-trawl ban might have been greatly restricted by hydrology and historical pollution.

I  de undersökta områden har bottentrålsförbudet alltså lett till ökad biologisk mångfald i öppet vatten men har inte fått samma effekt i mer fjordliknande områden. Forskarnas tror att det beror på att det andra områden plågas av övergödning, syrebrist och miljöföroreningar. Dessutom tror de att tidigare trålintensitet påverkar resultatet. Natursidan och Supermiljöbloggen har alltså bara delvis rätt när det gäller den biologiska mångfalden. Som helhet är de dock lögnaktiga då de inte tar hänsyn till att forskningsresultatet är ambivalent, olika i olika områden.

Vi ska också veta att ungefär 70% av Sveriges vatten inte bottentrålas och aldrig har bottentrålats.

Lita aldrig på vad så kallade miljövänner påstår om fiske. Det är nästan aldrig sant.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!