Havs och vattenforums andra dag – digitalisering

På andra dagen av Havs- och vattenforum som anordnas av Havs- och vattenmyndigheten så var det inte speciellt mycket med bäring på fiske. Det var dock mycket intressanta föredrag och samtal om hållbarhet i förhållande till vattenresursen, landskapets förändring och digitala verktyg som kan användas för att gynna hållbar vattenmiljö och hållbar användning av vatten.

Digitaliseringsbiten har dock en koppling till fisket och det framgick att en ökad digitalisering inom vattenmyndigheten var på gång. Inom fisket kan det innebära att offentlig information blir tillgänglig för alla på samma sätt som i Danmark. I Danmark publiceras dagliga uppgifter om landningar per fiskebåt och hur fiskerättigheterna är fördelade går att söka direkt i en databas efter företag, person eller båt. Uppgifter om ägare av fartyg och fiskebåtar är också direkt sökbar i en databas. I Sverige finns inga sådan uppgifter öppet tillgängliga men det kanske kommer att bli en ändring på det i framtiden.

Andra nordiska länder har inte lika bra system och tillgänglighet för data som Danmark men även i Norge, Färöarnas och Island går fördelningen av fiskerättigheter per båt att ta reda på eller följa med hjälp av direkta sökningar i databaser. Sverige och Finland har egentligen ingen publicerad information alls. I Sverige är det dessutom skillnader i uppgifter om totala landningar beroende på vilka uppgifter som används.

Men om de intentioner som skissades på Havs- och vattenforum blir verklighet ska Sveriges fördelning av fiskerättigheter och landningar bli lika transparent som Danmarks.

Läs mer: Offentlig redovisning av kvoter, fiskerättigheter och fångster

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!