Svenska försvaret stoppar skyddsåtgärd för östersjötumlare

Den 21 och 22 juni i år träffades Östersjöländerna i det regionala fiskeorganet Baltfish. Detta för att diskutera fiskeregleringar som metod för att skydda tumlarna i Östersjön. I mötet deltog även Naturskyddsföreningen och andra miljöorganisationer.

Marina skyddsområden

För att rädda populationen av tumlare i Östersjön anser det Internationella Havsforskningsrådet (ICES) att två åtgärder är nödvändiga. Dels nedstängning av garnfiske inom skyddade områden för tumlare. Dels ett mer omfattande krav på pingers i större delen av egentliga Östersjön. Pingers är en typ av ljudskrämma som sätt på fiskegarn.

Tumlare. Bild: Ecomare/Salko de Wolf Licens: CC BY-SA 4.0

Som det ser ut i dag saknar de flesta av Östersjöns skyddade marina områden faktiska regleringar av sjöfart och fiske. Enligt förslag som presenterades av de berörda länderna ska detta nu ändras. I redan skyddade områden ska reglering av garnfiske (nätfiske) införas.

För att rädda tumlaren krävs dock enligt ICES skyddsåtgärder i hela populationens utbredningsområde. Inte enbart inom marina skyddsområden.

Pingers

Kravet på pingers är en vattendelare mellan berörda länder. Metoden som används i stor utsträckning i länder som USA, Storbritannien och Norge går ut på att mota bort de ljudkänsliga tumlarna med högfrekventa ljud. Sändare sätts fast på garnen (näten) och skickar sedan ut ljud på en radie av några hundra meter. Vissa av Östersjöländerna, däribland Sverige och Finland, anser dock att metoden kan innebära en säkerhetsrisk.

Med argumentet att sändarna potentiellt skulle kunna påverka militär verksamhet säger försvaret därför nej till pingers i en stor del av Östersjöns svenska vatten. Områden som studier visar att Östersjötumlaren uppehåller sig mest i. Krav på pingers har dessutom funnits i vissa delar av Östersjön sedan 2004. Skillnaden är att ICES rekommenderar stärkt skydd och utökat krav på pingers för alla garnfiskebåtar i en större del av egentliga Östersjön under hela, eller delar, av året.

Sveriges inställning

Eftersom Sverige sätter sig emot pingers i vidare utsträckning, stoppas nödvändiga skyddsåtgärder för tumlarna i Östersjön. Förutom fiskereglering inom redan skyddade områden lämnar Sverige inga förslag på alternativa lösningar.

– Nästan hela populationen, uppskattningsvis hela 98 procent, samlas i svenska vatten under sommaren för att fortplanta sig och kalva. Då svenska vatten är oerhört viktiga för Östersjötumlaren är Sveriges agerande direkt avgörande för bevarandet av populationen, säger Johanna Källén Fox, sakkunnig marint områdesskydd på Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

Försvarets besked ifrågasätts även av Peter Sigray, specialist på undervattensakustik och forskare på KTH samt tidigare forskningschef på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Bland annat eftersom det i dagsläget är oklart om hur – eller ens om – pingers de facto stör militär undervattensverksamhet. En större analys och fler tester till havs är nödvändiga, menar han.

– Det är viktigt att ett sånt här beslut, som i princip kan innebära att Östersjötumlaren utrotas helt, tas på stabil grund och inte baseras på lösa antaganden eller teorier.

Höga bullernivåer från bland annat sjöfart och undervattenskonstruktioner, svårhet att hitta föda och miljögifter har lett till att Östersjötumlarna minskat drastiskt de senaste 50 åren.

Garnfiske

Det enskilt största hotet för tumlarna är enligt Naturskyddsföreningen det mer småskaliga fisket med garn. Tumlarna riskerar att fastna i garnen vilket gör att de drunknar. Ska populationen ha chans menar forskare att bifångsterna inte får överstiga 0,7 individer per år. Hur många tumlare som dör till följd av fisket varje år är i dagsläget inte känt, men forskare räknar med minst sju individer, förmodligen fler.

Om antalet som dör i garn inte minskar drastiskt befarar forskare att utrotningen av tumlaren i Östersjön kan vara ett faktum inom de kommande 100 åren.

Läs mer om tumlare.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!