Fiskarna i fiskelägesbygden som försvann – Arkö Fiske AB

Tjörn och Orust samt Skaftölandet var centrum för det mest legendariska svenska fisket. Storbackefisket efter långa med bas i fiskelägen som Klädesholmen, Skärhamn, Kyrkesund, Mollösund, Käringön, Edshultshall, Hälleviksstrand, Stocken, Gullholmen och Grundsund. Dessutom hade sillfisket ett fäste på Klädesholmen, Åstol och Dyrön söder om Tjörn såväl som i Rönnäng.

På Orust är fisket i stort sett försvunnet. Endast enstaka fiskebåtar finns kvar på vissa platser. På Tjörn finns det några få fiskebåtar kvar i Skärhamn och på Dyrön medan Rönnäng har ganska många fiskebåtar. I Grundsund finns några stycken fiskebåtar kvar,

Södra Tjörn kan idag betraktas som en del av Göteborgsområdet med sin två stora pelagiska fiskeriföretag, Båt GG 330 Carmona AB på Dyrön och Lövön AB i Rönnäng. I Rönnäng finns även bland annat Arkö Fiske AB, GG 1221 Singapore AB, Rex Fisk AB och familjen Olvesjös fiskeriföretag. I Skärhamn har vi Midvåg Fiskeri AB.

På Orust finns bara ett större fiskeriföretag, Bryggvingen AB, men huvuddelen av omsättningen kommer från företagets restaurangverksamhet. I Grundsund finns LL 628 Atlantic AB och Darwin Fiske AB.

Arkö Fiske – Rönnäng och Dyrön

Arkö Fiske AB i Rönnäng är Sveriges största räkfiskeföretag. De säljer sina räkor under eget varumärke vilket ger mer betalt. I jämförelse med andra räkfiskeföretag fiskar bolaget förhållandevis lite fisk. Sannolikt för att de inte behöver då räkfisket är tillräckligt lönsamt.

Ägare av Arkö FIske AB är Roger Aronsson, hans två söner Victor Aronsson och Johan Aronsson samt Mathias Ivarsson (bror till Martin Ivarsson på Carmona). Samtliga fyra är ordinarie styrelseledamöter i bolaget med Karin Aronsson (fru till Roger Aronsson) och Anna Ivarsson (fru till Mathias Ivarsson) som suppleanter.

Under senaste bokföringsåret som slutade 2020-06-30 omsatte Arkö Fiske AB nästan 20 miljoner SEK och gjorde ett nollresultat. Bokförda 57 miljoner SEK vara nästan 9 miljoner i fiskerättigheter och 46 miljoner i fiskebåtar. Bolaget har årliga fiskemöjligheter för räka, kräfta och fisk.

Företaget äger Sveriges största räktrålare, GG 707 Arkö på 335 bruttoton med Dyrön som hemmahamn, samt den lilla trålaren LL 107 Rimfors på 13 bruttoton. Den sistnämnda båten med formell hemmahamn i Fisketången kan betraktas som en kvotbåt men används till ett begränsat räkfiske och kräftfiske.

GG 707 Arkö. Bild: Tjörnvarvet AB

Victor Aronsson är styrelseledamot i Ideella föreningen Tjörnfiskarna med firma Rönnängs fiskehamn utöver uppdraget i det egna bolaget.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!