Ingen fiskart utrotad av fiske

Många miljöaktivister och journalister liksom en del vetenskapsmän hävdar ofta att överfiske är det största hotet mot olika fiskarter. Men faktum är att fiske inte utrotat en enda fiskart på jordklotet. Fisket har däremot decimerat många fiskarter så att de inte är lika många som förr.

Typexempel är torsken i olika havsområden, långan i Nordsjön och Nordatlanten och vissa arter av tonfisk på olika håll. Fisket har också bidragit (men är i allmänhet inte enda orsak) till att fiskarter till stor del försvunnit i vissa områden som Grand Banks, Bohusläns fjordar och Kattegatt. Men har dock aldrig utrotat en fiskart.

Det finns relativ sett få fiskarter som faktiskt utrotats. 65 är bekräftat utrotade, 87 kan vara utrotade och 6 är utrotade i det vilda. I förhållande till det totala antalet fiskarter är det mycket få. Främst är det olika lokala ciklider, laxfiskar och karpfiskar i insjöar och floder som utrotats.

Några exempel den kinesiska svärdstören och den kinesiska staksillen. Andra arter har utrotats lokalt såsom exempelvis staksill, majfisk och europeisk stör i de flesta europeiska floder och lax i många floder. Men orsaken är inte fisket. Orsaken är utbyggnaden av vattenkraft, föroreningar och gifter.

Det finns också fiskarter har utrotats på grund av invasiva fiskarter. Detta är fallet i Viktoriasjön där massvis med ciklidarter utrotats och de stora sjöarna i USA.

Så vitt jag kunnat finna har inte en enda fiskart utrotats i havet i modern tid. Ingen fiskart någonstans tycks ha utrotats av fisket.

Läs mer:

 

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!