MSC-certifieringen för sill från östra Östersjön indragen

MSC-certifieringen av sill i Östersjön suspenderas från den 15 september. Efter detta datum kan sillen inte längre säljas som MSC-certifierad eller bära det blå MSC-märket, vilket annars är konsumentens garanti för att fisk kommer från hållbart fiske. Danmarks Fiskeriförening är inte förvånad över beskedet om MSC-certifieringen men betonar det inte har med fisket i sig att göra:

– Størstedelen af dansk fiskeri er MSC-certificeret, og det er fiskerne glade for. Derfor er det også dybt beklageligt, at MSC-certificeringen af sild i den østlige Østersø sættes på pause så kort tid efter, at det kom på plads, siger Kim Kær Hansen, næstformand i Danmarks Fiskeriforening og fortsætter:

– Det er desværre ude af vores hænder. Fiskeriet har fulgt og fisket efter den rådgivning og de kvoter, der er kommet fra ICES, og forvaltningsplanen er ligeledes fulgt, men bestandsudviklingen er desværre negativ i år, og dermed lever fiskeriet ikke længere op til MSCs standarder, da gydebiomassen derved befinder sig under referencepunktet.

Beståndsbedömningen kom i somras från ICES (Internationella Havsforskningsrådet). Den visade att sillbeståndet i östra Östersjön är i en negativ utveckling. Lekbiomassan är för låg i förhållande till de biologiska referenspunkter som ICES har angett. Därför rekommenderar ICES att kvoten minskas med 20% till 2022.

Att sillen från östra Östersjön förlora sin MSC-märkning är inte förvånande. Men samtidigt betyder det mycket lite i praktiken. Fisket för konsumtion av sill/strömming i östra Östersjön är ytterst begränsat. Men det som förekommer kommer i och med beslutet att få det än svårare. För utan MSC-märkning är det mycket svårt att sälja vildfångad fisk till konsument.

Fisket är trots suspensionen av MSC-certifieringen ändå att betrakta som långsiktigt hållbart. Det har varit lika stort i många år och biomassan är i stort lika stor som för 10 år sen.

Läs mer om sill i Östersjön:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!