Hallandsfiskarna – Br. Johansson

Fisket i Halland har i stor utsträckning försvunnit och idag finns egentligen bara tre större fiskelägen kvar, Bua, Träslövsläge och Glommen. Förr fanns betydligt fler fiskelägen. Historiskt var sillfiske med drivgarn vanligt i Halland men från 1950-talet kom det att ersättas med flyttrålning.

När torskfisket i Östersjön expanderade kraftigt på 1980-talet kom fiskarna i Halland att i stor utsträckning att satsa på det men flera fortsatte med sillfiske (fiske av pelagiska arter) och när torskboomen var över ökade sillfisket samtidigt som kräftfisket och torskfisket i Kattegatt ökade kraftigt. Med minskade torskbestånd och torskfiskestopp i Kattegatt  blev kräftfisket i Kattegatt det dominerande fisket för yrkesfisket i Halland. Men även torskfiske i Östersjön och pelagiskt fiske förblev vanligt. Det senare fisket var till stor del olönsamt på grund av överkapacitet.

För att råda bot på situationen med alltför många båtar och yrkesfiskare så infördes överförbara fiskerättigheter (TFC) i det pelagiska fisket. De halländska yrkesfiskarna sålde snabbt sina gamla nedgångna silltrålare och sina fiskerättigheter för stora pengar. Istället kom fisket att främst fokusera på torskfiske i Östersjön och kräftfiske i Kattegatt. När torskfisket sen stoppades i Östersjön så slogs ytterligare en stor del av det halländska yrkesfisket ut. Idag återstår bara kräftfisket.

Bröderna Johansson

Bröderna Johansson I Träslövsläge har länge haft två trålare som fiskat kräfta i Kattegatt. Men den ena båten, VG 24 Marie, såldes i början av juni. Först till ett nybildat bolag, Br. Johansson i Träslövsläge AB, och sen vidare. Br. Johansson i Träslövsläge AB ägs av bröderna Mats, Lars och Inge Johansson.

Idag har de bara kvar trålaren VG 95 Stjärnvik på 185 bruttoton. Det är en av de båtar som fiskar och landar mest kräfta i Sverige. Båten har torskfisketillstånd i Östersjön och årliga fiskemöjligheter för kräfta och fisk.

Alla bröderna är styrelseledamöter i Br. Johansson i Träslövsläge AB. Lars Johansson är också styrelseledamot i Sveriges Fiskares PO (SFPO).

Då företagsverksamheten bedrivits som enskild firma och partred finns inga offentligt tillgängliga ekonomiska resultat. Inte heller finns några siffror för Br. Johansson i Träslövsläge AB då bolaget är nybildat. Dessutom uppges det vara vilande vilket innebär att det inte har någon aktiv näringsverksamhet.

De tre bröderna är också ägare av Kräftvagnen i Läjet som säljer kräftor direkt till kund. Även detta företag tycks drivas genom en enskild firma. Tidigare fanns det också andra delägare i detta företag.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!