Norra Bohusläns skaldjursfiskare – Nippon AB

Fisket i norra Bohuslän har alltid varit mer småskaligt än fisket längre söderut i Bohuslän. I mångt och mycket har det handlat om deltidsfiske som kombinerats med annan verksamhet som jordbruk och handel. Detta har inneburit att det långväga fisket varit relativt sällsynt jämfört med hur det sett ut på Sotenäs, Orust och Tjörn samt i Göteborgs skärgård.

Genom att fisket dock inte varit knutet till markägande som i Stockholm skärgård har det inte heller upphört när gårdarna sålts till sommargäster och turister och jordbruken lagts ner.

Sen länge har räkfisket varit det mest betydande fisket. En del av detta sker i Kosterfjorden och Väderöfjorden. Då detta område ligger innanför trålfiskegränsen finns en mängd restriktioner vad det gäller de redskap som får användas och var det får fiskas.

Den lokala förankringen har också inneburit att fisket överlevt i förhållandevis större utsträckning än på andra håll. Grebbestad är därför idag ett av Sveriges största fiskelägen med ett fokus på räk- och kräftfiske. Det småskaliga fisket i området har också anpassat sig till den viktigaste näringen i området idag, turismen. I motsats till många andra småskaliga kustnära fiskare i Sverige framstår också de nordbohuslänska yrkesfiskarna som bättre organiserade.

Nippon AB

Nippon AB är ett fiskeriföretag i Strömstad som äger en båt med namnet SD 475 Nippon. Det är en räktrålare på 19 bruttoton. Båten har årliga fiskemöjligheter för räka och kräfta.

Företagets ägare är Henrik Åkesson som också är ordinarie styrelseledamot. Suppleant i styrelsen är hans far, Karl-Axel Åkesson. Den sistnämnde äger också K-Å Åkessons Förvaltnings AB. Henrik Åkesson äger inga andra företag men är styrelseledamo i Strömstadsfiskarnas Andelsförening u.p.a. och styrelsesuppleant i Svenska Kustfiskareföreningen Väst Producent- organisation Ekonomisk förening.

Tidigare hade företaget en större båt  som hette SD 416 Nippon och dessutom en delägare till, Ingvar Samuelsson.

Under det senast redovisade bokföringsåret som slutade 2020-06-30 omsatte Nippon AB 1,4 milj SEK med en obetydlig vinst. De bokförda tillgångarna var sammanlagt 4,5 miljoner SEK.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!