Sanningen om surströmmingen

Det riskerar att bli brist på surströmming i år påstås det i diverse media. Ofta följs det påståendet av två andra. Sillbeståndet har minskat och sillen/strömmingen i Bottenhavet och Östersjön överfiskas. Kanske är påståendet om surströmmingen sant, men de två andra påståendena är inte sanna.

Bottenhavet och Bottenviken

Sillbeståndet (strömmingsbeståndet) i Bottenhavet och Bottenviken (ICES-område 30 och 31) är enligt vetenskapliga bedömningar lika stort som det var på 1980-talet och marginellt mindre än för 10 år sen. Nåt överfiske finns det inte tillstymmelse till och så har det varit länge. Istället är sanningen att kvoten under många år inte fiskades upp. Kvoten på sill/strömming i Bottenhavet sätts i enlighet med de vetenskapliga råd som Internationella Havsforskningsrådet (ICES) ger och det fiskas aldrig mer än de beslutade kvoterna.

Egentliga Östersjön

Sillbeståndet i egentliga Östersjön har länge fiskats i enlighet med de vetenskapliga råden. Något överfiske har inte ägt rum och äger inte rum. Beståndet är lika stort som för 20 år sen. Kvoten går upp och ner i långa vågor och har så gjort sen 1970-talet. Hur mycket sill som finns i Östersjön har dessutom ingen som helst betydelse för hur mycket surströmming det kan tänkas bli. Detta då fisket för surströmmingstillverkning sker i Bottenhavet och Bottenviken.

Så varför kan det då tänkas bli en brist på surströmming. Förklaringen är helt klart inte överfiske eller för små sillbestånd (strömmingsbestånd). Förklaringen är istället att sillen/strömmingen minskat i storlek. Det är en direkt följd av ett varmare klimat och en varmare Östersjö. Varmare vatten leder i sig till att storleken på pelagisk fisk minskar. Dessutom innebär det att vattnet blir syrefattigare vilket i sin tur innebär att fisken blir mindre i storlek.

Läs mer: