Hallandsfiskarna – ToRy AB

Fisket i Halland har i stor utsträckning försvunnit och idag finns egentligen bara tre större fiskelägen kvar, Bua, Träslövsläge och Glommen. Förr fanns betydligt fler fiskelägen. Historiskt var sillfiske med drivgarn vanligt i Halland men från 1950-talet kom det att ersättas med flyttrålning.

När torskfisket i Östersjön expanderade kraftigt på 1980-talet kom fiskarna i Halland att i stor utsträckning att satsa på det men flera fortsatte med sillfiske (fiske av pelagiska arter) och när torskboomen var över ökade sillfisket samtidigt som kräftfisket och torskfisket i Kattegatt ökade kraftigt. Med minskade torskbestånd och torskfiskestopp i Kattegatt  blev kräftfisket i Kattegatt det dominerande fisket för yrkesfisket i Halland. Men även torskfiske i Östersjön och pelagiskt fiske förblev vanligt. Det senare fisket var till stor del olönsamt på grund av överkapacitet.

För att råda bot på situationen med alltför många båtar och yrkesfiskare så infördes överförbara fiskerättigheter (TFC) i det pelagiska fisket. De halländska yrkesfiskarna sålde snabbt sina gamla nedgångna silltrålare och sina fiskerättigheter för stora pengar. Istället kom fisket att främst fokusera på torskfiske i Östersjön och kräftfiske i Kattegatt. När torskfisket sen stoppades i Östersjön så slogs ytterligare en stor del av det halländska yrkesfisket ut. Idag återstår bara kräftfisket.

ToRy AB

ToRy AB är ett nybildat fiskeriföretag i Bua i norra Halland. Ägare är de två företagen Almy West AB och Saltvåg AB. Almy West AB ägs av Henrik Torkelsson medan Saltvåg AB ägs av Mikael Rydsten. Styrelsen i Almy West AB består av Henrik Torkelsson som ordinarie ledamot medan fadern Ingemar Torkelsson är suppleant. I Saltvåg AB består styrelsen av Mikael Rydsten som ordinarie ledamot och hans fru Sandra Rydsten som suppleant.

Styrelsen i ToRy AB består av Mikael Rydsten och Henrik Torkelsson som ordinarie ledamöter med Ingemar Torkelsson och Sandra Rydsten som suppleanter.

Henrik Torkelsson är också ägare av Torkelssons HB som ägs till 50% av honom själv och till 50% av hans företag Almy West AB. Mikael Rydsten är för sin del delägare i fastighetsföretagen HermanHus AB och Gärdskulle AB.  Övriga ägare i HermanHus AB är Anette Hermansson, Johan Hermansson, Claes Hermansson och Per Hermansson. Gärdskulle AB har för sin del också Fredrik Svahn, Samuel Vikström, Gith Svahn, Malin Vikström och Sandra Rydsten som delägare.

Fiskebåtarna

ToRy AB äger trålaren VG 74 Almy på 25 bruttoton. Båten används till kräftfiske och har främst årliga fiskemöjligheter för kräfta. Dessutom tillstånd för torskfiske i Östersjön. Men då torskfisket i Östersjön är stoppat har det idag bara betydelse för framtiden. Saltvåg och Almy West AB har sålt sina fiskebåtar men tidigare var Almy West AB ett av de företag som fiskade mest torsk i Östersjön med sin dåvarande båt VG 25 Almy West. Saltvåg AB ägde för sin del VG 74 Saltvåg.

VG 74 Almy. Bild: ToRy AB/VG 74 Almy

Förutom de egna företagen är Henrik Torkelsson också styrelseledamot i Buafisk ek.för. och Havs- och Kustfiskarnas PO Sverige ek. för. (HKPO). Mikael Rydsten är förutom att vara styrelseledamot i de bolag han äger eller är delägare i också styrelsesuppelant i Buafisk ek.för och ordinarie styrelseledamot i AB Båtfjordens hamn som driver Bua hamn.

Almy West AB och Saltvåg AB

Det sista året som Almy West AB bedrev yrkesfiske var 2019. Det bokföringsår som slutade 2019-12-31 var dock hela 1,5 år långt men inget fiske bedrevs det sista halvåret då torskfisket i Östersjön stoppats. Omsättningen i fisket var 3,5 miljoner SEK men totalt nästan 6,0 miljoner SEK på grund av att fiskebåten såldes. Det senare gjorde också att verksamheten gick med vinst, drygt 900 000 kronor. Omsättningen av fisket var något mindre än under det tidigare verksamhetsåret som slutade 2018-06-30 då den var cirka 3,7 miljoner SEK. De bokförda tillgångarna var cirka 3 miljoner SEK.

Saltvåg AB var ett betydligt mindre företag än Almy West AB. Under det senast redovisade bokföringsåret som slutade 2020-05-31 550 000 SEK i fiskeriverksamheten men totalt 740 000. Även Saltvåg AB sålde sin fiskebåt. Verksamheten gick med en mindre vinst. De bokförda tillgångarna var 1 miljon SEK.

År 2021 bildade de två fiskeriföretaget det gemensamma bolaget ToRy AB och sen köpte de GG 537 Glittskär som döptes om till VG 74 Almy.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!