Hallandsfiskarna – Westland Fiskeri

Fisket i Halland har i stor utsträckning försvunnit och idag finns egentligen bara tre större fiskelägen kvar, Bua, Träslövsläge och Glommen. Förr fanns betydligt fler fiskelägen. Historiskt var sillfiske med drivgarn vanligt i Halland men från 1950-talet kom det att ersättas med flyttrålning.

När torskfisket i Östersjön expanderade kraftigt på 1980-talet kom fiskarna i Halland att i stor utsträckning att satsa på det men flera fortsatte med sillfiske (fiske av pelagiska arter) och när torskboomen var över ökade sillfisket samtidigt som kräftfisket och torskfisket i Kattegatt ökade kraftigt. Med minskade torskbestånd och torskfiskestopp i Kattegatt  blev kräftfisket i Kattegatt det dominerande fisket för yrkesfisket i Halland. Men även torskfiske i Östersjön och pelagiskt fiske förblev vanligt. Det senare fisket var till stor del olönsamt på grund av överkapacitet.

För att råda bot på situationen med alltför många båtar och yrkesfiskare så infördes överförbara fiskerättigheter (TFC) i det pelagiska fisket. De halländska yrkesfiskarna sålde snabbt sina gamla nedgångna silltrålare och sina fiskerättigheter för stora pengar. Istället kom fisket att främst fokusera på torskfiske i Östersjön och kräftfiske i Kattegatt. När torskfisket sen stoppades i Östersjön så slogs ytterligare en stor del av det halländska yrkesfisket ut. Idag återstår bara kräftfisket.

Westland Fiskeri AB

Westland Fiskeri AB ägs av Kristian Börjesson Sjöstrand i Utteros en bit söder om Träslövsläge i Halland. I styrelsen är han ordinarie ledamot med frun Gabriella Börjesson Sjöstrand som suppleant. Kristian Börjesson Sjöstrand är också styrelsesuppleant i Varbergsfisk ekonomisk förening och Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek. för. (HKPO).

Företaget äger VG 45 Westland på 86 bruttoton. Träslövsläge är hemmahamn och båten används till kräftfiske. Har årliga fiskemöjligheter för kräfta och fisk i mindre mängder.

VG 45 Westland när båten hette TG 12 Rönnskär.

Det senaste bokföringsåret som slutade 2020-09-30 omsatte Westland Fiskeri AB 2,7 miljoner SEK med en vinst på knappt 200 000. De bokförda tillgångarna var 2,6 miljoner SEK varav 1, 5 miljoner i fiskebåtar och utrustning.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!