Fisket i Skåne – Landskronabåtarna

Traditionellt är fisket i Skåne inriktat på sill, torsk och ål. Ål fiskas i ett småskaligt fiske både i Öresund och på Skånes ostkust. Sill fiskas småskaligt med garn i Öresund och storskaligt med trålare i Östersjön. Torsk fiskas med trålare i Östersjön och i ett småskaligt fiske med garn i Öresund. Redan på medeltiden var sillfisket i Öresund omfattande och viktigt.

Historiskt har det också funnits ett omfattande fiske av plattfisk med kvassar och snurrevad i Kattegatt . Båtarna (kvassarna) har varit hemmahörande i Borstahusen, Råå, Viken och andra fiskelägen vid Öresund. Detta fiske övertogs under 1900-talet av fiskare från Hallandskusten men existerar inte längre.

Det skånska fiskets nedgång

Ålfisket har minskat kraftigt under de senaste decennierna på grund av det kritiska läget för ålbeståndet. Inga nya tillstånd för fisket delas ut. Yrkesfiskarna som ägnar sig åt detta fiske har också blivit allt äldre och färre. I Öresund har fisket fungerat som ett komplement till det viktigare torskfisket och sillfisket.

Garnfisket i Öresund har länge varit lönsamt fiske i den lilla skalan. Basen för fisket är orter och öar som Skanör, Limhamn, Lomma, Borstahusen, Hven, Viken, Svanshall . Även fiskare från Skånes sydkust och östkust har deltagit detta fiske. Fisket har varit möjligt då säl inte funnits i Öresund men under det senaste året har sälen tagit sig in i Öresund.

Trålfisket i Östersjön efter sill har efterhand minskat i omfattning och idag finns bara två silltrålare med samma ägare kvar i Skillinge. Torskfisket I Östersjön har stoppats på grund av torskbeståndet dåliga status och hälsa. Men innan dess minskade det småskaliga torskfisket under många år på grund av framförallt problem med säl.

Allt småskaligt skånskt fiske har drabbats hårt av sälens utbredning. Dessutom har övergödningen och syrebristen i Östersjön påverkat torskbeståndet mycket negativt. Trålfisket av sill har rationaliserats då det tidigare fanns för många båtar i detta fiske och slutligen har torsktrålningen slagits ut av övergödning och syrebrist. Idag finns det därför inte många större fiskeriföretag kvar i Skåne.

Landskronabåtarna

Landskronabåtarna som drivs av Hartford Rederi AB är en yrkesfiskeverksamhet som inte behöver några fiskelicenser. Detta på grund av en märklighet i fiskerilagstiftningen som innebär att en kommersiell verksamhet som tar ut andra än ägarna för att fiska inte behöver ha licens, inte behöver redovisa fångster, inte behöver ta hänsyn till nån kvot och inte behöver bry sig om utkastförbud. Men yrkefiskeverksamhet är det likförbannat.

Verksamheten i bolaget är fisketurer i Öresund och bolaget har 4 båtar för detta ändamål. Båtarna är Linda, Emelie, Emma och Vike.

Hartford Rederi AB ägs av äkta paret Linda Hartford och Peter Hartford . Bolaget har dotterbolagen Dockside Glass AB som säljer glass och Hartford Marina AB som driver en småbåtshamn. I styrelsen för Hartford Rederi AB är Peter Hartford ordinarie styrelseledamot medan Linda Hartford är suppleant.

Peter Hartford är också delägare i Nyhamns Fiske & Marin AB som säljer fiskeriutrustning. Den andre delägaren i bolaget är Timmie Wallin, Både Timmie Wallin och Peter Hartford är ordinarie styrelsemedlemmar i Nyhamns Fiske & Marin AB med Stefan Wallin som styrelsesuppleant.

År 2020 omsatte Hartford Rederi AB 9,0 miljoner med en vinst på drygt 600 000 kronor. De bokförda tillgångarna var 5,2 miljoner SEK varav 2,8 miljoner i båtar.

Läs också:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!