Fisket i Skåne – bröderna Söderberg

Traditionellt är fisket i Skåne inriktat på sill, torsk och ål. Ål fiskas i ett småskaligt fiske både i Öresund och på Skånes ostkust. Sill fiskas småskaligt med garn i Öresund och storskaligt med trålare i Östersjön. Torsk fiskas med trålare i Östersjön och i ett småskaligt fiske med garn i Öresund. Redan på medeltiden var sillfisket i Öresund omfattande och viktigt.

Historiskt har det också funnits ett omfattande fiske av plattfisk med kvassar och snurrevad i Kattegatt . Båtarna (kvassarna) har varit hemmahörande i Borstahusen, Råå, Viken och andra fiskelägen vid Öresund. Detta fiske övertogs under 1900-talet av fiskare från Hallandskusten men existerar inte längre.

Det skånska fiskets nedgång

Ålfisket har minskat kraftigt under de senaste decennierna på grund av det kritiska läget för ålbeståndet. Inga nya tillstånd för fisket delas ut. Yrkesfiskarna som ägnar sig åt detta fiske har också blivit allt äldre och färre. I Öresund har fisket fungerat som ett komplement till det viktigare torskfisket och sillfisket.

Garnfisket i Öresund har länge varit lönsamt fiske i den lilla skalan. Basen för fisket är orter och öar som Skanör, Limhamn, Lomma, Borstahusen, Hven, Viken, Svanshall . Även fiskare från Skånes sydkust och östkust har deltagit detta fiske. Fisket har varit möjligt då säl inte funnits i Öresund men under det senaste året har sälen tagit sig in i Öresund.

Trålfisket i Östersjön efter sill har efterhand minskat i omfattning och idag finns bara två silltrålare med samma ägare kvar i Skillinge. Torskfisket I Östersjön har stoppats på grund av torskbeståndet dåliga status och hälsa. Men innan dess minskade det småskaliga torskfisket under många år på grund av framförallt problem med säl.

Allt småskaligt skånskt fiske har drabbats hårt av sälens utbredning. Dessutom har övergödningen och syrebristen i Östersjön påverkat torskbeståndet mycket negativt. Trålfisket av sill har rationaliserats då det tidigare fanns för många båtar i detta fiske och slutligen har torsktrålningen slagits ut av övergödning och syrebrist. Idag finns det därför inte många större fiskeriföretag kvar i Skåne.

Bröderna Söderberg

Bröderna Johnny och Peter Söderberg i Skillinge är ägare av de två fiskeriföretagen Fiskefartyget Courage af Skillinge AB och Bröderberg AB. Peter Söderberg äger dessutom företaget Söderberg Offshore AB medan Johnny Söderberg är Skillinge Efficiently AB.

De båda senare företagen är marina konsultföretag och personaluthyrningsföretag och spelar alltså en roll i brödernas fiskeriverksamhet då bröderna tar ut sin lön den vägen. Hampus Söderberg som är son till Johnny Söderberg äger för sin del bolaget HampeDampe AB genom vilket han tar ut sin lön. En tredje bror, Mattias Söderberg har bolaget Olymp AB genom vilket han tar ut sin lön

Styrelsen i Fiskefartyget Courage af Skillinge AB består av Johnny Söderberg som ordinarie ledamot med Peter Söderberg som suppleant medan styrelsen i Bröderberg AB har Johnny och Peter Söderberg som ordinarie ledamöter med ytterligare en bror, Mattias Söderberg, som suppleant.

Johnny Söderberg är dessutom styrelseledamot i Skillinge Efficiently AB och styrelsesuppleant i HampeDampe AB. I det sistnämnda bolager är Hampus Söderberg ordinarie styrelseledamot. Mattias Söderberg är styrelsesuppleant i Skillinge Efficiently AB och ordinarie styrelseledamot i Olymp AB med mamman Sonja Gunilla Söderberg som suppleant. Hon är dessutom ägare av Bo Söderberg i Skillinge AB.

i Söderberg Offshore AB är Peter Söderberg ordinarie styrelseledamot med frun Jeanette Söderberg som suppleant.

Fiskebåtar och ekonomi

Fiskebåtarna SIN 50 Laguna på 284 bruttoton och SIN 602 Courage af Skillinge på 360 bruttoton ägs av Bröderberg AB respektive Fiskefartyget Courage af Skillinge AB. De används till pelagiskt fiske av framförallt sill till konsumtion.

Fiskefartyget Courage af Skillinge AB omsatte under sitt senaste verksamhetsår som slutade 2020-09-30 14,2 miljoner SEK. Vinsten var cirka 900 000 kronor. De bokförda tillgångarna var 23,8 miljoner varav 7,1 miljoner i fiskebåtar. De pelagiska fiskerättigheterna var upptagna till ett försumbart värde i bokföringen.

Omsättningen i Bröderberg AB var 12,7 miljoner SEK under det senaste bokföringsåret som slutade 2020-09-30. Vinsten var cirka 700 000 kronor och de bokförda tillgångarna 10,0 miljoner SEK varav 6,6 miljoner i fiskebåtar och utrustning, Fiskerättigheterna var i likhet med systerbolaget upptagna till ett försumbart värde.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!