Fisket i Blekinge, på Öland och Gotland – VY 43 Viken

Precis som i Skåne och på Västkusten har fisket i Blekinge varit fritt. Det har inte som på resten av Östkusten tillhört markägarna. Det gör att fiskets historia i Blekinge mer liknar fiskets historia i den östra delen av Skåne. Historiskt har det handlat om torskfiske och sillfiske med bas i fiskelägen som Nogersund, Hörvik, Hällevik och Krokås på Listerlandet, Hasslö och Sturkö. I Karlskrona liksom städer som Karlshamn, Karlskrona och Ronneby. Samt om kustnära fiske av ål och sötvattensarter (gädda, abborre etc).

På Listerlandet växte det också fram ett foderfiske på grund av den omfattande minkuppfödningen. Dessutom specialiserade sig många av yrkesfiskarna där på ett backefiske (långrevsfiske) efter torsk och lax. Laxfisket togs ifrån dem genom myndighetsbeslut och torskfisket stoppades genom myndighetsbeslut för två år sen.

När överförbara fiskerättigheter infördes i sillfisket valde de flesta yrkesfiskare i Blekinge att sälja sina fiskerättigheter för sill. De satsade på torskfiske. När sen torskfisket stoppades slogs i stort sett allt kvarvarande yrkesfiske i Blekinge ut. Även det kvarvarande sillfisket på Listerlandet drabbades då även sillfisket förbjöds under sommaren.

Ett mycket småskaligt kustfiske förekommer dock fortfarande i Blekinge men det är stora problem med säl. Det finns idag möjligtvis ett fiskeriföretag i Blekinge med en omsättning på 1 miljon SEK eller mer.

Öland och Gotland

Inte heller på Öland finns det nåt större antal fiskeriföretag med nån större omsättning efter torskfiskeförbudet. På Gotland finns det däremot flera företag. På Öland och Gotland har det kustnära fisket precis som i området från Småland upp till och med Uppland tillhört markägarna. Ål och sötvattensarter har varit viktiga. På 1800-talet växte det dock fram en yrkesfiskarkår som inte samtidigt var jordbrukare

När jordbruket rationaliserades innebar det att också fisket försvann. Och när fastigheterna såldes till fritidsboende från städerna övergick fiskerättigheterna till sommargäster som ju inte var intresserade av att bedriva yrkesfiske. Numera har dock fritidsfiske tillåtits för den som inte är markägare men fiskerättigheterna i övrigt tillhör ändå markägaren.

Utvecklingen och lagstiftningen har inneburit att fisket försvann nästan helt på 1960-talet och 1970-talet. Kvar fanns bara de som ägnade sig åt uthavsfiske. Under andra halvan av 1900-talet utvecklades ett mer omfattande uthavsfiske inriktat på torsk.

När torskfisket minskade på 1990-talet övergick fiskare på Gotland till sillfiske. På Öland tycks uthavsfiskarna ha hållit fast vid torskfiske men antalet som ägnade sig åt det minskade allteftersom och med torskfiskeförbudet 2019 försvann de helt.

VY 43 Viken

VY 43 Viken av Botvaldevik är en trålare på 71 bruttoton med hemmahamn i Botvaldevik på Gotland. Ägare av båten är Leif Olofsson, hans son Michael Olofsson, Bernt Olofsson och hans son Marcus Olofsson.

Båten används till pelagiskt fiske av sill och skarpsill. Fisket bedrivs inom det pelagiska systemet och på regionalkvoten. Tidigare fiskade båten också torsk men det fisket är numera stoppat. Båten är innehavare av överförbara fiskerättigheter och har dessutom licens för torskfiske i Östersjön.

VY 43 Viken. Bild: Markus Westberg

Några ekonomiska siffror för VY 43 Viken verksamhet är inte tillgängliga då verksamheten verkar bedrivas i ett partrederi.

Marcus Olofsson är styrelseledamot i Sweden Pelagic Gotland AB och styrelsesuppleant i Gotlands läns fiskeriförsäkringsbolag. Leif Olofsson är VD i Gotlands läns fiskeriförsäkringsbolag. Dessutom är han tillsammans med en lång rad andra yrkesfiskare också ägare av det overksamma (vilande) företaget Ronrännan AB. De övriga delägarna tillika styrelsemedlemmarna är Lars Rune Jörgen Broman, Ronald Kenthy Strängborn, Christer Klingvall, Sven-Ove Christer Nordin, Klas Gunnar Norrby, Roland Pettersson, Marcus Olofsson och Thorgrim Christiansson.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!