Fisket i Blekinge, på Öland och Gotland – Johnsson

Precis som i Skåne och på Västkusten har fisket i Blekinge varit fritt. Det har inte som på resten av Östkusten tillhört markägarna. Det gör att fiskets historia i Blekinge mer liknar fiskets historia i den östra delen av Skåne. Historiskt har det handlat om torskfiske och sillfiske med bas i fiskelägen som Nogersund, Hörvik, Hällevik och Krokås på Listerlandet, Hasslö och Sturkö. I Karlskrona liksom städer som Karlshamn, Karlskrona och Ronneby. Samt om kustnära fiske av ål och sötvattensarter (gädda, abborre etc).

På Listerlandet växte det också fram ett foderfiske på grund av den omfattande minkuppfödningen. Dessutom specialiserade sig många av yrkesfiskarna där på ett backefiske (långrevsfiske) efter torsk och lax. Laxfisket togs ifrån dem genom myndighetsbeslut och torskfisket stoppades genom myndighetsbeslut för två år sen.

När överförbara fiskerättigheter infördes i sillfisket valde de flesta yrkesfiskare i Blekinge att sälja sina fiskerättigheter för sill. De satsade på torskfiske. När sen torskfisket stoppades slogs i stort sett allt kvarvarande yrkesfiske i Blekinge ut. Även det kvarvarande sillfisket på Listerlandet drabbades då även sillfisket förbjöds under sommaren.

Ett mycket småskaligt kustfiske förekommer dock fortfarande i Blekinge men det är stora problem med säl. Det finns idag möjligtvis ett fiskeriföretag i Blekinge med en omsättning på 1 miljon SEK eller mer.

Öland och Gotland

Inte heller på Öland finns det nåt större antal fiskeriföretag med nån större omsättning efter torskfiskeförbudet. På Gotland finns det däremot flera företag. På Öland och Gotland har det kustnära fisket precis som i området från Småland upp till och med Uppland tillhört markägarna. Ål och sötvattensarter har varit viktiga. På 1800-talet växte det dock fram en yrkesfiskarkår som inte samtidigt var jordbrukare

När jordbruket rationaliserades innebar det att också fisket försvann. Och när fastigheterna såldes till fritidsboende från städerna övergick fiskerättigheterna till sommargäster som ju inte var intresserade av att bedriva yrkesfiske. Numera har dock fritidsfiske tillåtits för den som inte är markägare men fiskerättigheterna i övrigt tillhör ändå markägaren.

Utvecklingen och lagstiftningen har inneburit att fisket försvann nästan helt på 1960-talet och 1970-talet. Kvar fanns bara de som ägnade sig åt uthavsfiske. Under andra halvan av 1900-talet utvecklades ett mer omfattande uthavsfiske inriktat på torsk.

När torskfisket minskade på 1990-talet övergick fiskare på Gotland till sillfiske. På Öland tycks uthavsfiskarna ha hållit fast vid torskfiske men antalet som ägnade sig åt det minskade allteftersom och med torskfiskeförbudet 2019 försvann de helt.

Johnsson

Michael Johnsson i Böda på Öland äger trålaren KR 210 Solana på 51 bruttoton med Byxelkrok som hemmahamn och trålaren KR 59 Solana på 99 bruttoton med Böda hamn som hemmahamn. Förmodligen ska väl den förstnämnda säljas eller skrotas.

Fisket som bedrivs är främst fiske efter sill och skarpsill på regionalkvoten i Östersjön. Både för konsumtion och fiskmjölstillverkning. Landningar sker i allmänhet i Byxelkrok och det mesta körs till Skagen med lastbil men en del filéas i fiskarnas egen anläggning. Båten innehar överförbara fiskerättigheter för sill och skarpsill.

Verksamheten bedrivs i den enskilda firman NordÖlandsKustfiske vars beräknade omsättning med utgångspunkt från momsredovisningarna år 2020 var mellan 1,5 miljoner och 3 miljoner SEK.

Mikael Johnsson är son till Tore Johnsson som också är yrkesfiskare. Denne fiskar dock piggvar, flundra, rödspätta och torsk med garn från en liten båt som heter KR 192 Norö och är på 9 bruttoton. Tore Johnsson är dessutom vice ordförande i Sveriges Fiskares PO (SFPO) och styrelseledamot i Ölands Skördefest AB.

KR 192 Norö. Okänd fotograf

Tore Johnssons systerdotters man är för sin del en fanatisk sportfiskare som ägnar större delen av sin fritid åt sportfiske. Kanske lite intressant i sammanhanget eller i alla fall en anekdot som är värd att nämna. Västkusten är vad jag förstår hans favorittillhåll.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!