Fisket i Blekinge, på Öland och Gotland – VY 242 Vestland

Precis som i Skåne och på Västkusten har fisket i Blekinge varit fritt. Det har inte som på resten av Östkusten tillhört markägarna. Det gör att fiskets historia i Blekinge mer liknar fiskets historia i den östra delen av Skåne. Historiskt har det handlat om torskfiske och sillfiske med bas i fiskelägen som Nogersund, Hörvik, Hällevik och Krokås på Listerlandet, Hasslö och Sturkö. I Karlskrona liksom städer som Karlshamn, Karlskrona och Ronneby. Samt om kustnära fiske av ål och sötvattensarter (gädda, abborre etc).

På Listerlandet växte det också fram ett foderfiske på grund av den omfattande minkuppfödningen. Dessutom specialiserade sig många av yrkesfiskarna där på ett backefiske (långrevsfiske) efter torsk och lax. Laxfisket togs ifrån dem genom myndighetsbeslut och torskfisket stoppades genom myndighetsbeslut för två år sen.

När överförbara fiskerättigheter infördes i sillfisket valde de flesta yrkesfiskare i Blekinge att sälja sina fiskerättigheter för sill. De satsade på torskfiske. När sen torskfisket stoppades slogs i stort sett allt kvarvarande yrkesfiske i Blekinge ut. Även det kvarvarande sillfisket på Listerlandet drabbades då även sillfisket förbjöds under sommaren.

Ett mycket småskaligt kustfiske förekommer dock fortfarande i Blekinge men det är stora problem med säl. Det finns idag möjligtvis ett fiskeriföretag i Blekinge med en omsättning på 1 miljon SEK eller mer.

Öland och Gotland

Inte heller på Öland finns det nåt större antal fiskeriföretag med nån större omsättning efter torskfiskeförbudet. På Gotland finns det däremot flera företag. På Öland och Gotland har det kustnära fisket precis som i området från Småland upp till och med Uppland tillhört markägarna. Ål och sötvattensarter har varit viktiga. På 1800-talet växte det dock fram en yrkesfiskarkår som inte samtidigt var jordbrukare

När jordbruket rationaliserades innebar det att också fisket försvann. Och när fastigheterna såldes till fritidsboende från städerna övergick fiskerättigheterna till sommargäster som ju inte var intresserade av att bedriva yrkesfiske. Numera har dock fritidsfiske tillåtits för den som inte är markägare men fiskerättigheterna i övrigt tillhör ändå markägaren.

Utvecklingen och lagstiftningen har inneburit att fisket försvann nästan helt på 1960-talet och 1970-talet. Kvar fanns bara de som ägnade sig åt uthavsfiske. Under andra halvan av 1900-talet utvecklades ett mer omfattande uthavsfiske inriktat på torsk.

När torskfisket minskade på 1990-talet övergick fiskare på Gotland till sillfiske. På Öland tycks uthavsfiskarna ha hållit fast vid torskfiske men antalet som ägnade sig åt det minskade allteftersom och med torskfiskeförbudet 2019 försvann de helt.

VY 242 Vestland

VY 242 Vestland är en pelagisk trålare på 256 brutttoton med hemmahamn i Kappelshamn som ägs av bröderna Roland och Bertil Pettersson. De fiskar sill och skarpsill som i allmänhet landas i Ronehamn på Gotland.

De fiskar för konsumtion och fiskmjölstillverkning. Skarpsill och sill för konsumtion hamnar i huvudsak i Baltikum där det finns efterfrågan medan det som inte går dit levereras som foder till minkfarmar eller som råvara till fiskmjölsfabriker. Men en del skarpsill säljs efter fritering direkt till konsument på Gotland. Båten har överförbara fiskerättigheter och regionalkvot.

Några ekonomiska siffror för VY 242 Vestlands fiskeriverksamhet är inte tillgängliga då den drivs i form av partrederi eller enskild firma men enligt en uppskattning av allabolag.se utifrån företagets momsredovisning 2020 är omsättningen någon stans mellan 5 och 10 miljoner SEK.

VY 242 Vestland. Bild: Markus Westberg

Roland Pettersson är styrelseordförande i Fiskeservice Gotland ek. för., styrelseledamot i Sweden Pelagic Gotland AB, Kappelshamns fiskehamnsförening u.p.a. och Swedish Pelagic Federation PO (SPFPO, SPF) samt styrelsesuppleant i Gutefisk ek.för. och Gotlands läns fiskeriförsäkringsbolag. Bertil Pettersson är styrelseledamot i Sweden Pelagic Gotland AB och Kappelshamns fiskehamnsförening u.p.a.

Gutefisk är en förening som sysslar med att marknadsföra fiskprodukter från det gotländska fisket såsom flundrefiléer, idburgare och skarpsill samt all möjlig annan fisk. Ordinarie styrelsemedlemmar i bolaget är Johannes Klingvall, Sven-Ove Christer Nordin, Thorgrim Christiansson med Marika Gardarfve som suppleant vid sidan av Roland Pettersson.

Aktiemajoriteten i Sweden Pelagic Gotland AB innehas av gotlandsfiskare med Sweden Pelagic AB som minoritetsägare.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!