ICES vill stoppa allt havsbaserat laxfiske i Östersjön

I Sverige finns inget yrkesfiske på lax i egentliga Östersjön. Det existerar bara i Bottenhavet och Bottenviken. Däremot finns ett omfattande fritidsfiske som sannolikt landar mer lax än yrkesfisket gjorde när det förbjöds.

Lax. Bild: Wilhelm von Wright. Public domain

I andra länder som exempelvis Polen och Danmark finns det dock fortfarande ett yrkesmässigt laxfiske i Östersjön. Ett förbud mot laxfiske skulle exempelvis innebär att det enda fiske som yrkesfiskarna på Bornholm idag har tillgång till försvinner. Samma sak gäller många yrkesfiskare i Polen.

ICES rekommendationer

Internationella Havsforskningsrådet (ICES) har kommit med sina rekommendationer inför 2022. Rekommendationen är att allt fiske av lax i Östersjön ska stoppas:

ICES advises that according to the MSY approach the catch of salmon in the mixed-stock sea fisheries (both commercial and recreational) should be zero in 2022.

Dessutom rekommenderar de att allt utsjöfiske av lax i Bottenhavet och Bottenviken stoppas:

ICES advises that if spatial-temporal management can be implemented, some fishing opportunities would be possible. Coastal fisheries in the Åland Sea and Gulf of Bothnia (SD29N-31) catch only salmon from rivers in assessment units (AUs) 1–3. ICES considers that if sea fishing can be confined to existing coastal fisheries during the spawning migration (beginning of May to the end of August) in the Gulf of Bothnia and the Åland Sea, total sea catch (both commercial and recreational) in these areas of no more than 75 000 salmon could be taken while allowing all stocks in AUs 1–4 to reach the reference point Rlim and without affecting weak stocks in AU 5.

Fritids- och sportfisket

Det innebär att det skulle bli ett slut för fritidsfiskets trollingfisketurer (dörjfisketurer) med start i Simrishamn. Ett fiske om i allt väsentligt är ett yrkesfiske men där de som fiskar slipper redovisa fångster och slipper ta hänsyn till kvoter. Det förekommer också att fångster från detta fiske säljs, både i Danmark och Sverige. Detta trots att fritidsfiskare inte får sälja sin fångst.

Organisationen Sportfiskarna vill sin vana trogen inte alls följa ICES rekommendationer. Det vill som vanligt bara förbjuda allt yrkesfiske men inte själva ta nåt som helt ansvar för det omfattande fisket som fritidsfiskare och sportfiskare bedriver.

Läs mer om laxfiske

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!