Fisket i Skåne – Abel Fishing

Traditionellt är fisket i Skåne inriktat på sill, torsk och ål. Ål fiskas i ett småskaligt fiske både i Öresund och på Skånes ostkust. Sill fiskas småskaligt med garn i Öresund och storskaligt med trålare i Östersjön. Torsk fiskas med trålare i Östersjön och i ett småskaligt fiske med garn i Öresund. Redan på medeltiden var sillfisket i Öresund omfattande och viktigt.

Historiskt har det också funnits ett omfattande fiske av plattfisk med kvassar och snurrevad i Kattegatt . Båtarna (kvassarna) har varit hemmahörande i Borstahusen, Råå, Viken och andra fiskelägen vid Öresund. Detta fiske övertogs under 1900-talet av fiskare från Hallandskusten men existerar inte längre.

Det skånska fiskets nedgång

Ålfisket har minskat kraftigt under de senaste decennierna på grund av det kritiska läget för ålbeståndet. Inga nya tillstånd för fisket delas ut. Yrkesfiskarna som ägnar sig åt detta fiske har också blivit allt äldre och färre. I Öresund har fisket fungerat som ett komplement till det viktigare torskfisket och sillfisket.

Garnfisket i Öresund har länge varit lönsamt fiske i den lilla skalan. Basen för fisket är orter och öar som Skanör, Limhamn, Lomma, Borstahusen, Hven, Viken, Svanshall . Även fiskare från Skånes sydkust och östkust har deltagit detta fiske. Fisket har varit möjligt då säl inte funnits i Öresund men under det senaste året har sälen tagit sig in i Öresund.

Trålfisket i Östersjön efter sill har efterhand minskat i omfattning och idag finns bara två silltrålare med samma ägare kvar i Skillinge. Torskfisket I Östersjön har stoppats på grund av torskbeståndet dåliga status och hälsa. Men innan dess minskade det småskaliga torskfisket under många år på grund av framförallt problem med säl.

Allt småskaligt skånskt fiske har drabbats hårt av sälens utbredning. Dessutom har övergödningen och syrebristen i Östersjön påverkat torskbeståndet mycket negativt. Trålfisket av sill har rationaliserats då det tidigare fanns för många båtar i detta fiske och slutligen har torsktrålningen slagits ut av övergödning och syrebrist. Idag finns det därför inte många större fiskeriföretag kvar i Skåne.

Abel Fishing

Johan Abelsson är en man som bor strax utanför S:t Olof på Österlen en bit väster om Kivik. Han driver fiskeriföretagen Johan Abelsson Sportfishing och J. Abelsson Consulting AB. Ett av eller både företagen driver verksamheten Abel Fishing som sysslar med så kallat turfiske, dvs de ordnar på yrkesmässig basis fiskeutflykter mot betalning.

Framförallt handlar det om dörjfiske (trolling) efter lax. I allt väsentligt handlar det om yrkesfiske dock utan att hänsyn måste tas till kvoter. Fångsterna behöver inte heller redovisas och ingen fiskelicens behövs. Abel Fishing är naturligtvis en helt laglig verksamhet och gör inget fel. Det är regelverket som är felaktigt. Johan Abelsson är också en flitig skribent i olika fisketidningar.

Fisket utgår i huvudsak från Simrishamn på Österlen i Skåne men även från Grisslehamn i Uppland.

Abels Salmoncatcher. Bild: Abel Fishing

Johan Abelsson Sportfishing är en enskild firma och den ekonomiska verksamheten redovisas inte offentligt. Men baserat på momsredovisningarna omsatte firman mellan 1 miljon och 1,5 miljoner SEK år 2020.

Omsättningen i J. Abelsson Consulting AB år 2020 var 1,1 miljoner SEK med en vinst på drygt 100 000 kronor. De bokförda tillgångarna var en bit under 400 000 kronor.

Läs mer:

 

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!