Fisket längs Östersjökusten – OXD Shipping AB

Fisket i området från Blekingegränsen och norrut till norra Uppland har i alla tider hängt ihop med enskild fiskerätt, Det betyder att det varit markägarna som haft fiskerättigheterna invid kusten. På grund av det har yrkesfisket i huvudsak varit ett komplement till jordbruksverksamhet. En bisyssla. Att bedriva yrkesfiske i uthavet var mycket ovanligt. Den typen av fiske kom i den egentliga Östersjön att helt domineras av yrkesfiskare från Göteborgsområdet, Halland, Skåne och Blekinge.

I takt med att jordbruket rationaliserades i Sverige avvecklades också yrkesfisket på den svenska östkusten. Med start på1960-talet såldes också de flesta gårdar på skärgårdsöar och längs kusten som fritidshus eller till utflyttade storstadsbor. Med fastigheterna följde också den enskilda fiskerätten. Rika fritidshusägare från storstäderna blev innehavare av fiskerättigheterna och idag är yrkesfisket nästan utrotat från gränsen till Blekinge till norra Stockholms län. På enstaka orter och fiskelägen uppstod också ett visst uthavsfiske, exempelvis på industriorter Västervik, Oxelösund och Nynäshamn. men det var och är mycket begränsat,

Den enskilda fiskerätten innebar också att det inte fanns något fritt fritidsfiske. Detta störde många andra välbeställda storstadsbor som lyckade driva igen om fritt fritidsfiske även i fiskevatten där enskild fiskerätt gäller.

OXD Shipping AB

OXD Shipping AB är ett fiskeriföretag i Oxelösund med Maria Karlsson som angiven ägare. Hon är gift med yrkesfiskaren Michael Karlsson som är skeppare ombord. Denne dömdes år 2006 för skattebrott till 3 års fängelse och näringsförbud i 7 år.

Oxelöfisk

I slutet av 2003 började han att via bolaget Oxelöfisk AB köpa diesel från olika depåer i Sverige.
När han köpte dieseln uppgav han att slutkunderna var fartyg i internationell trafik. Han visade upp falska intyg på att så var fallet. Dieseln sålde istället till bland annat åkerier. Totalt förmedlade Oxelöfisk fem miljoner liter diesel men de betalade aldrig in moms till Skatteverket. Momsen som de fakturerade kunderna redovisades aldrig till Skatteverket utan blev ren vinst för företaget. Tingsrätten menade i domen att skattebrottet var grovt:

Enligt tingsrätten är skattebrottet att betrakta som grovt. Detta eftersom bedrägerierna har skett systematiskt och det handlar om stora belopp. Dessutom har Michael Karlsson förfalskat intyg för att kunna genomföra svindeln.

Johan Levin, chef för ekobrottsroteln vid polisen i Södermanland, är nöjd med tingsrättens dom.
Den visar att tingsrätten ser allvarligt på brottet. Maxstraffet vid grovt skattebrott är sex års fängelse. Här dömer tingsrätten till tre års fängelse, och då har rätten ändå gett en viss rabatt eftersom de även dömer till näringsförbud, säger han.

Michael Karlsson dömdes även för grovt bokföringsbrott och vapenbrott. I samband med en husrannsakan fann polisen en pistol, ett hagelgevär och drygt hundra patroner i hans bostad.

Det hela är en övertydlig illustration till hur svårt det kan vara att försörja sig på småskaligt yrkesfiske och hur den del i sådan lägen kan lockas till att tjäna pengar på ett ohederligt vis. Michael Karlsson är VD och styrelsesuppleant i bolaget medan frun Maria Karlsson är ordinarie styrelseledamot.

OXD Shipping idag

OXD Shipping AB är troligen ägare av trålaren NG 6 Vegas på 18 bruttoton. Den används till sillfiske (strömmingsfiske) på kustkvoten. Tidigare bedrev Michael Karlsson fiske med en båt som hette NG 6 Mia som en tid formellt ägdes av ett företag som hette Edivel AB. Bolaget tycks efter domen mot Michael Karlsson ha fungerat som bulvanföretag för dennes fiskeriintressen.

NG 6 Vegas. Bild: Maria Karlsson

Edivel ägs idag av Ann Sylvia Maria Reinholdsson som tidigare ägde bolaget ihop med Karl Vilhelm Stefan Lönberg som idag bor i Visby. Bolaget är idag vilande. Hon äger också bolaget Mehdraf AB med ett dotterbolag i Panama, Sandhurst International Ltd. Lönberg är ordinarie styrelseledamot i det bolaget.

Oxelöfisk AB ägs idag av Kjell-Åke Karlsson, troligen en bror till Michael Karlsson. Han är också ordinarie styrelseledamot medan sonen Kim Karlsson är suppleant. Bolaget äger trålaren NG 35 Ellis på cirka 14 bruttoton.

År 2020 omsatte OXD Shipping AB 2,2 miljoner SEK och gjorde en vinst på nästan 300 000. Bokförda tillgångar var totalt nästan 1,2 miljoner SEK. Ungefär 2/3 av detta var kundfordringar.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!