Fritidsfisket i Öresund ska och bör begränsas

Fritidsfisket fiskar många gånger mer torsk än vad yrkesfisket i Öresund gör. Nu verkar det som om ICES och EU-kommissionen vill införa begränsningar för det omfattande torskfisket av personer som via turfiskeföretag kan fiska utan fiskelicens. Ett fiske som inte behöver ta hänsyn till fiskekvoter och där arrangörer av fisketurer kringgår reglerna på en mängd olika sätt. Något de till och med gör reklam för på sina sajter när de hävdar att genomsnittet på antalet fångade torskar under en tur kan vara uppemot 11 stycken. Det är 6 stycken mer än vad lagen och reglerna tillåter.

Att politiker och myndigheter i det läget vill införa fler begränsningar för torskfisket i Öresund är inte ett dugg förvånande. Det är istället högst rimligt att skärpa reglerna för fritids- och sportfisket i Öresund. Och också helt rimligt att begränsa fritidsfisket och sportfisket från land.

De förslag som diskuteras av EU-kommissionen är bland annat totalstängning av alla fiskemetoder både i Öresund 15 januari till 31 mars och på svenska sydkusten 15 maj till 15 augusti. Dessutom en minimal bag limit (antal fiskar per person som får fångas på en dag), stängningar under lekperioden och ett förbud mot torskfiske från land. Det finns heller ingen anledning till att turfiskeföretagen ska ha undantag från de regler som gäller för annat yrkesfiske. Inga skäl för att tillåta fritids- och sportfiske när yrkesfiske är förbjudet existerar.

Trollingfisket efter lax

På samma sätt är det rimligt att förbjuda trollingfisket efter lax i Östersjön. Detta fiske fångar mer lax än vad yrkesfisket gjorde när de förbjöds. Dessutom säljer en del av fritidsfiskarna en del av fångst i Danmark. Det är olagligt för fritids- och sportfiskare att sälja fisk. Det inte heller i detta fall någon anledning till att turfiskeföretag ska ha undantag från regler och lagar som gäller annat yrkesfiske. Inte heller finns det några skäl till att sport- och fritidsfiske ska tillåtas när yrkesfiske inte är tillåtet.

Läs mer: ICES vill stoppa allt havsbaserat laxfiske i Östersjön

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!