Fisket längs Östersjökusten – Trosa Fiskeri AB

Fisket i området från Blekingegränsen och norrut till norra Uppland har i alla tider hängt ihop med enskild fiskerätt, Det betyder att det varit markägarna som haft fiskerättigheterna invid kusten. På grund av det har yrkesfisket i huvudsak varit ett komplement till jordbruksverksamhet. En bisyssla. Att bedriva yrkesfiske i uthavet var mycket ovanligt. Den typen av fiske kom i den egentliga Östersjön att helt domineras av yrkesfiskare från Göteborgsområdet, Halland, Skåne och Blekinge.

I takt med att jordbruket rationaliserades i Sverige avvecklades också yrkesfisket på den svenska östkusten. Med start på1960-talet såldes också de flesta gårdar på skärgårdsöar och längs kusten som fritidshus eller till utflyttade storstadsbor. Med fastigheterna följde också den enskilda fiskerätten. Rika fritidshusägare från storstäderna blev innehavare av fiskerättigheterna och idag är yrkesfisket nästan utrotat från gränsen till Blekinge till norra Stockholms län. På enstaka orter och fiskelägen uppstod också ett visst uthavsfiske, exempelvis på industriorter Västervik, Oxelösund och Nynäshamn. men det var och är mycket begränsat,

Den enskilda fiskerätten innebar också att det inte fanns något fritt fritidsfiske. Detta störde många andra välbeställda storstadsbor som lyckade driva igen om fritt fritidsfiske även i fiskevatten där enskild fiskerätt gäller.

Trosa Fiskeri AB

Trosa Fiskeri AB är ett fiskeriföretag som ägs av Fredrik Jonsson. Han är också ende ordinarie styrelsemedlem med frun Sofia Jonsson som suppleant. Fredrik Jonsson är också ägare av de enskilda firmorna Fredriks Fisk och Skärgårdsbostäder Fredrik Jonsson. Företaget hette tidigare Västerbottens Fisk AB och hörde hemma i Umeå.

Företaget fiskar sill/strömming i Östersjön på kustkvoten med trålaren NG 7 Cecilia på 23 bruttoton med hemmahamn i Trosa. Dessutom fiskas abborre, gädda och lax med mera med en mindre båt. Det handlar om garnfiske och troligen också om fiske med laxfällor. Laxen fiskas i Bottenhavet och Bottenviken då yrkesfiske efter lax inte är tillåtet i Östersjö Bilderna som finns på företagets facebooksida visar inte numret på den mindre båten. Men troligen handlar det om UÅ 29 Holmen 1 med hemmahamn i Holmsund. Förutom fisket bedriver företaget även fiskhandel.

NG 7 Cecilia. Bild: Trosa Fiskeri

NG 7 Cecilia är tillsammans med NG 6 Vegas och NG 35 Ellis de båtar som trålar en stor del av den sill/strömming som fångas i utkanterna av och i olika indragningsområden i Stockholms skärgård.

Trosa Fiskeri AB omsatte 1,4 miljoner SEK under det senaste redovisade verksamhetsåret som slutade 2020-04-30. Det var en omfattande minskning jämfört med tidigare år och omsättningen har minskat flera år i rad. Under verksamhetsåret 2019-04-30 var omsättningen 3,9 miljoner SEK. Omsättningsminskningen beror troligen främst på flytten söderut från Umeå/Holmsund till Trosa.

Företaget har sökt pengar för att bygga en ny flytbrygga för fisket i Trosa hamn.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!