Rejält sänkta kvoter för lax, torsk och sill i Östersjön

EU:s fiskeministrar har kommit överens om nästa års fiskemöjligheter för Östersjön. Arterna som omfattas är torsk, sill/strömming, skarpsill, lax och rödspätta.

Laxfiske

Under ministerrådet den 11-12 oktober beslutade EU:s fiskeministrar att göra stora minskningar i uthavsfisket av lax i Östersjön från Öresund och norrut till  Bottenviken (SD 22-31). Förbud mot riktat laxfiske ska införas också mellan Öresund och upp till söder om Ålands hav samt i områden utanför 4 nautiska mil utanför baslinjen norr därom. Sverige har redan tidigare implementerat dessa regler.

I samma område som riktat yrkesfiske på lax förbjuds, regleras också fritidsfiske av lax på EU-nivå med en bag limit på en fettfenklippt lax per person per dag. Det är olyckligt att sportfiskarnas trollingfiske efter lax blir kvar. Fusket i detta fiske är omfattande med olaglig försäljning och för stora fångster. Nu kan fusket utan problem fortsätta då ingen som helt kontroll finns.

Torskfiske

Riktat torskfiske förbjuds i hela Östersjön (SD 22-32) under 2022. Endast en liten bifångstkvot har fastställts för de två bestånden av torsk. Fritidsfisket på torsk i västra och östra Östersjön regleras hårt under 2022 med hänsyn till de svaga torskbestånden. I SD 22, 23 och i SD 24 innanför 6 NM från baslinjen införs det en bag limit på 1 torsk per person per dag. Dock måste man uppmärksamma att utanför 6 NM från baslinjen i SD 24 är det förbjudet att fiska torsk. Under 15 januari till 31 mars införs ett förbud mot att fritidsfiske torsk i SD 22-24. Även detta möjliggör fusk och fiffel bland fritidsfiskarna då ingen kontroll existerar.

I SD 25-26 och sen i SD 24 utanför 6 NM från baslinjen regleras fritidsfisket på samma sätt som under 2021. Det innebär ett förbud mot fiske av torsk.

Kvoten för rödspätta höjs med 25%.

Danmarks Fiskares PO (DFPO) menar att beslutet innebär en katastrof för fisket:

 Ifølge formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, er der tale om en katastrofe for fiskerierhvervet.

– Mine tanker går til de fiskere, der med den her aftale har fået hevet tæppet væk under sig og ødelagt deres forretning. De står tilbage i en rigtig træls situation, og jeg ser det som en bunden politisk opgave at hjælpe de berørte fiskere og lokalsamfund. For den her aftale er en katastrofe, siger Svend-Erik Andersen

Pelagiskt fiske

Stora sänkningar införs vad det gäller kvoten för sill/strömming i centrala Östersjön (SD 25-27, 28.2, 29 och 32) som minskar med 45 %. Kvoten för sill/strömming i Bottniska viken (SD 30- 31) har däremot ökats med 71%. I detta område har bara svenska och finska båtar fiskerättigheter. Kvoten för skarpsill höjs med 13 %. Sammantaget har det pelagiska fisket alltså lika stor sillkvot att fiska på som under 2021.

Det riktade fisket av sill i västra Östersjön har däremot förbjudits. Det finns dockundantag för fiske av västra sillbeståndet i syfte att mildra de socioekonomiska effekterna för fartyg under 12 meter som använder passiva redskap. I praktiken är nog sistnämnda åtgärd meningslös. Förmodligen är besluten om nollkvoter spiken i kistan för det småskaliga fisket i Skåne.

Lekstängningsperioder kommer också införas under 2022 för skydd av torsk. Detta påverkar även det pelagiska fisket. I Öresund och Bälthavet (SD 22-23) blev stängningsperioden utökad med två veckor och införs från 15 januari – 31 mars. I sydvästra Östersjön (SD 24) vidareförs stängningsperioden under 2021 som är satt till 15 maj – 15 augusti. Det finns här vissa undantag för fiske efter andra arter. Som under 2021 får fiskebåtar under 12 meter som använder passiva redskap fiska under stängningsperioden om de fiskar på djup mindre än 20 meter. Dessa åtgärder slår främst mot det småskaliga kustnära fisket och det småskaliga trålfisket.

Utöver detta gäller i SD 25 (del av östra Östersjön) att fartyg får fiska om de använder redskap som har en maskstorlek lika med eller mindre än 45 mm. Detta om de fiskar efter pelagiska arter till humankonsumtion på djup mindre än 40 meter och sorterar landningarna.

I östra Östersjön (SD 25 och 26) vidareförs stängningsperioden från 2021 som blev satt till 1 maj – 31 augusti. Det finns här också vissa undantag. Det finns undantag för fiskebåtar under 12 meter som fiskar med passiva redskap på vattendjup mindre än 20 meter. Dessutom ett undantag för båtar som använder redskap som har en maskstorlek lika med eller mindre än 45 mm. Detta om de fiskar efter pelagiska arter till humankonsumtion på djup mindre än 50 meter.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!